FL40SS-D/36

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

FL40SS-D/36

FL40SS-D/36

• ให้โทนแสงสีขาวนวล สบายตาให้แสงธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่า 10%
• ให้ความสว่างมากขึ้นด้วยเทคนิคการผลิตอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น
• กำลังวัตต์ 36 วัตต์
• ให้แสงสว่างถึง 2,600 ลูเมนส์
• อายุการใช้งานนานเฉลี่ย 22,000 ชม.

FL40SS-D/36

ปิด