EFA18E27HD

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

EFA18E27HD

EFA18E27HD

• หลอดประหยัดไฟ รุ่นสไปรัล ทรงลูกแพร ขนาด 18 วัตต์ ชนิดซอฟต์วอร์ม
• กำลังส่องสว่าง 1,150 ลูเมนส์
• ค่าดัชนีความถูกต้องของสีสูง (CRI 84)
• จึงให้สีสันสวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80%
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

EFA18E27HD

ปิด