EFD18E65HD

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

EFD18E65HD

EFD18E65HD

หลอดประหยัดไฟ รุ่นสไปรัล ขนาด 18 วัตต์ ชนิดคูลเดย์ไลท์

• กำลังส่องสว่าง 1,170 ลูเมนส์
• ค่าดัชนีความถูกต้องของสีสูง (CRI 84)
• จึงให้สีสันสวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80%
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

EFD18E65HD

ปิด