EFG18E27HD

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

EFG18E27HD

EFG18E27HD

หลอดประหยัดไฟ รุ่น spiral 18 วัตต์ ชนิดซอฟต์วอร์ม

• กำลังส่องสว่าง 1,150 ลูเมนส์
• ค่าดัชนีความถูกต้องของสีสูง (CRI 84)
• จึงให้สีสันสวยงามสมจริงเป็นธรรมชาติ
• ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ 80%
• เปิดติดในทันที ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันล้ำสมัย
• อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

EFG18E27HD

ปิด