Getty Images x LUMIX

Getty Images x LUMIX

ผู้พิทักษ์การผลิตฆ้องชวากลุ่มสุดท้าย

“ประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ในอินโดนีเซียเป็นชาวชวา ซึ่งมีจำนวน 149 ล้านคนโดยประมาณ พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกับศิลปะและประเพณีของบรรพบุรุษชาวชวา และเพลง Karawitan ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง เครื่องดนตรีชวาชิ้นหนึ่งที่ใช้ในเพลง Karawitan คือฆ้อง ฆ้องดั้งเดิมนั้นทำมาจากโลหะ โดยทั่วไป เพลง Karawitan จะใช้ฆ้องเป็นสัญญาณเมื่อเริ่มหรือจบเพลง

กระบวนการผลิตฆ้อง Karawitan เริ่มจากการนำวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ ดีบุกและทองแดงมาหลอมละลาย หลักจากทองแดงละลายแล้ว ช่างฝีมือจะใส่ทองแดงเหลวเข้าไปในพิมพ์ซึ่งอยู่ในห้องมืดที่สามารถมองเห็นได้เพียงแสงจากทองแดงที่หลอมละลายเท่านั้น การผลิตฆ้องนี้ใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมโดยไม่ได้อาศัยเครื่องจักรกลใดๆ

ในปัจจุบันแทบไม่มีการผลิตฆ้องแล้ว แต่คนในหมู่บ้าน Wirun Village, Mojolaban และ Sukoharjo ในชวากลางยังคงอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้ พวกเขาไม่เพียงแต่ทำฆ้องเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไปด้วย

ช่างฝีมือจำนวนมากได้เลิกทำฆ้องไปแล้วเนื่องจากต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และในทางกลับกัน คนรุ่นใหม่ก็ชอบที่จะใช้เครื่องดนตรีดิจิตอลมากกว่าและมองว่านี่เป็นจุดจบของศิลปะ Karawitan

แต่ในความเป็นจริง ช่างฝีมือไม่เพียงแค่ผลิตฆ้องเท่านั้น พวกเขาต้องสามารถแยกแยะโน้ตดนตรีซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเรียงโทนเสียงของฆ้องและเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ในวงมโหรีด้วย

ช่างทำฆ้องใน Sukoharjo ชวากลาง คือผู้พิทักษ์กลุ่มสุดท้ายที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนนี้ของอินโดนีเซีย"

About Ulet Ifansasti

เกี่ยวกับ Ulet Ifansasti

Ulet Ifansasti เป็นช่างภาพข่าวและช่างภาพสารคดีอิสระที่มีความสนใจในด้านปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เขาเกิดที่ปาปัว และในปัจจุับันอาศัยอยู่ที่ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

Ulet เข้าร่วมเอเจนซี่ภาพถ่ายนานาชาติ Getty Images ในปี 2008 และได้ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายและบทความเสมอมานับแต่นั้น ในฐานะที่เป็นช่างภาพอิสระ Ulet ทำงานที่หลากหลายให้ทั้งนิตยสารและลูกค้าเชิงพาณิชย์ และยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำโครงการส่วนตัวของตัวเอง

ผลงานของเขาได้รับการเผยแพร่ในสื่อชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GREENPEACE, World Society for the Protection of Animals (WSPA), The New York Times, The International Herald Tribune, STERN, The Guardian, TIME Magazine, USA Today, LIFE, National Geographic Traveler และอื่นๆ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Ulet Ifansasti