พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

nanoe-G

การฟอกอากาศ nanoe-G

การฟอกอากาศ nanoe-G

เพื่อความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้น เครื่องปรับอากาศของพานาโซนิคจะมีระบบฟอกอากาศขั้นสูงที่เรียกว่า nanoe-G ซึ่งปล่อยไอออนที่จะเข้ายึดเกาะฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก (PM2.5)

 

การฟอกอากาศ nanoe-G

การลดฝุ่นละอองในอากาศ

nanoe-G สามารถลดฝุ่นละอองอนุภาค PM2.5*¹ และอนุภาคในอากาศ*² เช่น แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงเชื้อราในอากาศได้ถึง 99%

การลดอนุภาคในอากาศ
การลดอนุภาคในอากาศ
การลดอนุภาคในอากาศ

PM2.5 คืออะไร

ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือเล็กกว่านั้น ซึ่งสามารถผ่านลึกเข้าสู่อวัยวะทางเดินหายใจของมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
ฝุ่นละออง PM2.5 มีความหนาประมาณ 1/4 ของละอองเกสรดอกไม้และมีความหนาเพียง 1/30 ของเส้นผมมนุษย์

 

PM2.5 คืออะไร

*¹ การลดฝุ่นละออง PM2.5 ได้รับการรับรองจาก FCG Research Institute, Inc
*² การลดมลภาวะในอากาศได้รับการรับรองจาก Kitasato Research Center for Environmental Science

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม