พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของKX-TS620BX
คุณสมบัติทั่วไป จำนวนสายนอก 1
ปุ่ม Navigator มี
ช่องต่อ Data Port มี
โทรออกโดยปุ่มเดียว 3 สาย
หน่วยความจำโทรซ้ำหมายเลขเดิม 20 หมายเลข
โทรซ้ำอัตโนมัติ มี
หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 หมายเลข
สลับสัญญาณเสียงด้วยปุ่มเดียว มี
ปุ่มปรับสัญญาณ Tone/Pulse ตั้งโปรแกรมได้
เวลา Flash ตั้งโปรแกรมได้
(80/90/100/110/160/200/250/300/400/600/700/900 ms)
เวลา Pause 3.5 วินาที
ระดับความดังเสียงกริ่ง 3 ระดับ
สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีเสียงเรียกเข้า มี
ติดฝาผนัง มี
ฟังก์ชั่นพักสายพร้อมเสียงดนตรี มี
ระบบสนทนาโดยไม่ต้องยกหู มี
ปุ่มตัดเสียงเข้าไมโครโฟน (Mute) มี
โทรออกโดยไม่ต้องยกหู มี
ปรับระดับเสียง Handset 4 ระดับ / Speakerphone 8 ระดับ
ระบบจำกัดการโทรออก มี
ปุ่มป้องกันการโทรออก มี
LCD 3-Line LCD
ฟังก์ชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า (FSK/DTMF)
หน่วยความจำแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า 50 หมายเลข
ระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบตอบรับอัตโนมัติ มี
เวลาบันทึก 15 นาที
เสียงออกลำโพงขณะฝากข้อความ มี
ระบบประหยัดค้าโทรศัพท์ในการตรวจข้อความ มี
บันทึกเสียงระหว่างสนทนา มี
จำนวนข้อความ 64 ข้อความ
ประกาศเวลาและวันที่ฝากข้อความ มี
เมนูเสียง มี
ควบคุมการทำงานระยะไกล มี

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม