การสื่อสารแบรนด์

ตราสินค้าของ บริษัท

Logo of Panasonic

ชื่อแบรนด์พานาโซนิคถูกตั้งขึ้นในปี 2498 และนำมาใช้ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ลำโพง เป็นการรวมระหว่างคำว่า "Pan" และ "Sonic" มีความหมายว่า การนำมาซึ่งเสียงที่เราสร้างสรรค์ให้กับโลก ในปี 2551 ชื่อแบรนด์พานาโซนิคถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ปฏิญญาของแบรนด์

Panasonic มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น

รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

ความสุขของผู้คนทั่วโลก

แบรนด์สโลแกน

A Better Life, A Better World