เรื่องราวของแบรนด์

พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะสร้าง “A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมในหลากหลายสาขา สัมผัสพลังและความหลากหลายทางนวัตกรรมนี้ด้วยตัวคุณเอง

พานาโซนิคสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า สำหรับการใช้ชีวิตในบ้าน ชุมชน ยานยนต์ และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต

ไฮเดรเจนไม่เพียงเป็นพลังงานสะอาด แต่ยังเป็นแหล่งจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย.

สร้างสรรค์นวัตกรรม -- ในทุกผลิตภัณฑ์