ปลูกผักผลไม้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
ด้วย IT Greenhouse ของพานาโซนิค

เรือนเพาะชำที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ปลูกผลิตผลได้แม้ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น พานาโซนิค กำลังพัฒนาโซลูชันการเพาะปลูกที่ล้ำสมัยเพื่อให้สามารถเพาะปลูกผักผลไม้ได้ตลอดทั้งปีแม้ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โครงการล่าสุดของบริษัทมีชื่อว่า IT Greenhouse ในการสาธิตศักยภาพของโครงการนี้ จึงได้มีการปลูกมะเขือเทศและสตรอว์เบอร์รี ณ สถานที่ทดสอบ IT Greenhouse บนเกาะอิชิกากิ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เกาะอิชิกากิมีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน มีปริมาณฝนโดยเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตร (78.7 นิ้ว) ต่อปี และมีฝนฟ้าคะนองและพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  

ภาพ: ภาพถ่ายทางอากาศของสถานที่ทดสอบ IT Greenhouse บนเกาะอิชิกากิ จังหวัดโอกินาว่า

ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน IT Greenhouse จะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศให้คงที่ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้สามารถแสดงปริมาณของข้อมูลนี้สำหรับการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด

พานาโซนิค ใช้เทคโนโลยีมากมายในโครงการนี้ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่บริษัทคิดค้นขึ้นในระหว่างการสร้างระบบการเพาะปลูกผักและสถานที่ทางทางการเกษตร โซลูชันต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการตรวจจับ การส่งข้อมูล และการวัด เป็นผลมาจากความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ

IT Greenhouse ยังมีม่านดูดซับอินฟราเรดของ พานาโซนิค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจากการพัฒนาทีวีพลาสมาที่ใช้ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเรือนเพาะชำอย่างมีประสิทธิภาพ ม่านจะปิดกั้นรังสีอินฟราเรด ช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของเรือนเพาะชำสูงขึ้น และยังปกป้องมะเขือเทศและสตรอว์เบอร์รี่จากการถูกแสงแดดโดยตรงอีกด้วย ระบบสปริงเกอร์ ซึ่งเป็นโซลูชันพ่นละอองน้ำระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องปรับอากาศรักษ์โลกของ พานาโซนิค โดยจะฉีดพ่นละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมากซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิภายในและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด  

ภาพ: ม่านดูดซับอินฟราเรดของ IT Greenhouse
ภาพ: ระบบรักษาความเสถียรของอุณหภูมิและความชื้นชนิดละอองน้ำของ IT Greenhouse

ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกว่า Smart Saien’s Cloud (ระบบคลาวด์สวนผักอัจฉริยะ) ซึ่งจะสามารถควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้น และละอองน้ำภายใน IT Greenhouse แม้แต่จากระยะไกลได้โดยอัตโนมัติ ระบบการจัดการแบบคลาวด์นี้จะติดตามและเก็บบันทึกการตรวจจับข้อมูลและอัปเดตโปรแกรมควบคุมสภาพภูมิอากาศเป็นระยะๆ เพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

ภาพ: หน้าจอการทำงานของระบบ Smart Saien’s Cloud ที่ใช้ใน IT Greenhouse

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านการเกษตรที่จำเป็น

พานาโซนิค ยังใช้ระบบการจัดการทางการเกษตรแบบคลาวด์ Cultivation Navi สำหรับโครงการนี้อีกด้วย บริษัทจะวัดปริมาณและทำให้เห็นความรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มได้โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการการเพาะปลูก รวมถึงเกณฑ์วิธีที่ดีทางการเกษตร และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมให้บริการในฐานะโปรแกรมซอฟต์แวร์ พานาโซนิค คาดหวังว่าโซลูชันนี้จะช่วยส่งต่อความรู้ความชำนาญด้านการเกษตรไปให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาและคนรุ่นหลัง  

ภาพ: หน้าจอการทำงานของระบบการจัดการทางการเกษตรแบบคลาวด์ Cultivation Navi ที่ใช้ใน IT Greenhouse

พานาโซนิค มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมในฐานะนักสร้างบ้านและในฐานะผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญนี้อย่างเต็มที่เมื่อก่อสร้างเรือนเพาะชำ วัสดุที่แข็งแรงและมีคุณภาพสูงที่ใช้นั้นสามารถทนต่อความเร็วลมสูงถึง 50 เมตรต่อวินาที (111.8 ไมล์ต่อชั่วโมง)

IT Greenhouse เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของพานาโซนิค ที่ใช้ในการคิดค้นโซลูชันทางการะเกษตรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ภาพ: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาเหล่านี้จะยังคงเป็นที่เห็นพ้องกันทั่วโลกอย่างต่อเนื่องขณะที่เราก้าวสู่ปี 2030

พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านโครงการ IT Greenhouse มาใช้ประโยชน์ในธุรกิจโซลูชันทางการเกษตรของบริษัท เป้าหมายระยะยาวคือ การที่สามารถเพาะปลูกผักผลไม้ได้ตลอดทั้งปี ทุกภูมิภาคของโลก ในทุกสภาพภูมิอากาศของท้่องถิ่น

 

* โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการของสถาบัน NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (ทุนร่วมลงทุนการวิจัยและพัฒนาสำหรับ “สาขาเพื่อการบูรณาการความรู้และนวัตกรรม”)

Image: A Better Life, A Better World

ติดต่อ

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ติดต่อ [Global Site]