โครงการริเริ่มการรีไซเคิลทรัพยากรเพื่อนำไปสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์

พานาโซนิคเปลี่ยนเครื่องใช้ภายในบ้านที่หมดอายุการใช้งานให้กลายเป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

พานาโซนิคกำลังเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อมองไปถึงระยะการหมดอายุการใช้งาน โดยดำเนินการตามแผน “การผลิตที่เน้นการรีไซเคิล” เนื่องจากเทคโนโลยีการรีไซเคิลนั้นก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสูงสุดคือ การที่สามารถแปลงเหล็ก ทองแดง และพลาสติกจากขยะสำหรับฝังกลบให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

การสนับสนุนการกำจัดพลาสติกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โลกหันไปหาแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่ไม่มีการสร้างขยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถูกสร้างขึ้นจากโลหะ แก้ว และพลาสติก มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นเพื่อฟื้นฟูและนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่แทนที่จะทิ้งไปง่ายๆ พานาโซนิค ได้พัฒนาเทคโนโลยีวิธีการผลิต และอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูและนำทรัพยากรที่มีค่าจากเครื่องใช้ภายในบ้านที่หมดอายุกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุในการผลิต

การผลิตที่เน้นการรีไซเคิลมีเป้าหมายสองประการ เป้าหมายที่หนึ่งคือ การลดทรัพยากรขาเข้าให้น้อยที่สุดและเพิ่มทรัพยากรรีไซเคิลให้สูงที่สุด เป้าหมายที่สองคือ การลดปริมาณขยะในการกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตให้เหลือศูนย์ 

การสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรรีไซเคิล

เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำทรัพยากรจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่หมดอายุกลับมาใช้งานพื่อวัตถุประสงค์ในการรีไซเคิล ขณะที่ลดทรัพยากรขาเข้าให้น้อยที่สุดด้วยการลดน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิต พานาโซนิคกำลังดำเนินการโครงการริเริ่มเพื่อนำทรัพยากรที่รีไซเคิลได้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยการริเริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่โรงงานรีไซเคิลของบริษัท

หลักที่สำคัญของการรีไซเคิลทรัพยากรคือ การดำเนินงานที่ Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC) ซึ่งเป็นโรงงานซีไรเคิลที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2000 ที่ PETEC นั้น พานาโซนิคประสบความสำเร็จในการนำทรัพยากรที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก เหล็ก และทองแดงที่มีระดับความบริสุทธิ์สูงจากโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าที่หมดอายุการใช้งาน 

ภาพ: เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่หมดอายุการใช้งานซึ่งถูกส่งไปที่ PETEC เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่หมดอายุการใช้งานซึ่งถูกขนย้ายโดยรถยกโฟร์คลิฟท์จะถูกนำไปไว้ที่คลังสินค้าของ PETEC
ภาพ: บนสายพานลำเลียงในโรงงาน PETEC เจ้าหน้าที่ใช้ไขควงไฟฟ้าเพื่อถอดชิ้นส่วนที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้
ภาพ: ทรัพยากรรีไซเคิลที่มีความบริสุทธิ์สูงจะถูกหยิบขึ้นมาโดยเจ้าหน้าที่ที่สวมถุงมือ

กระบวนการในการคัดแยกและรีไซเคิลส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเป็นปัญหาหนึ่งที่ยากจะจัดการ เรซินนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด แม้ว่าอาจดูคล้ายกันไปทั้งหมด ซึ่งจะต้องแยกออกจากกันและคืนสภาพก่อนที่จะสามารถเริ่มกระบวนการรีไซเคิลได้ PETEC ได้พัฒนาระบบคัดแยกเรซินที่มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถคัดแยกและปรับสภาพตามประเภทเรซินที่มีระดับความบริสุทธิ์สูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการระบุประเภทของพลาสติกผ่านการฉายรังสีด้วยลำแสงอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น จากชิ้นส่วนเรซินที่ผสมกัน พลาสติกสามชนิด (พอลิโพรไพลีน พอลิสไตรีน) และ ABS (อะคริโลไนทริล บิวทาไดอีน สไตรีน) จะถูกนำไปคัดแยกและคืนสภาพโดยมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์

ระบบการคัดเลือกเรซินที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีการระบุด้วยรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น

ภาพ: ภายในระบบการคัดแยกพลาสติกที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้เทคโนโลยีการระบุด้วยรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น

เรซินที่สกัดออกมาพร้อมความบริสุทธิ์สูงจะถูกลำเลียงไปเพื่อเริ่มทำหน้าที่ใหม่ในฐานะวัสดุรีไซเคิล

ภาพ: เรซินที่คัดแยกแล้ว
ภาพ: วัสดุรีไซเคิลถูกส่งออกจาก PETEC รถยกโฟร์คลิฟท์จะบรรทุกวัสดุรีไซเคิลที่บรรจุอยู่ในถุง

ทรัพยากรรีไซเคิลที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งถูกสกัดออกมาจะถือกำเนิดใหม่ในฐานะ “ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการรีไซเคิล” เรซินรีไซเคิลอยู่ในชิ้นส่วนภายในของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (IH)  ฉนวนสุญญากาศที่ใช้ใยแก้วรีไซเคิลจากหลอดรังสีแคโทด (CRT) ของโทรทัศน์ ถูกนำไปใช้ในตู้เย็นใหม่ๆ พานาโซนิค ตั้งเป้าที่จะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ และสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เป็นจริง โดยขยายเทคโนโลยีการรีไซเคิลทรัพยากรเหล่านี้จากการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นไปสู่ระดับโลก

17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ภาพ: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาเหล่านี้จะยังคงเป็นที่เห็นพ้องกันทั่วโลกอย่างต่อเนื่องขณะที่เราก้าวสู่ปี 2030
ภาพ: A Better Life, A Better World

ติดต่อ

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ติดต่อ [Global Site]