ปรัชญาและธุรกิจ

Pause
A Better Life, A Better World

พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น
รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความสุขของผู้คนทั่วโลก

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนัก อุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

ปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโคโนะสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้เป็นที่มาของพันธกิจ รวมถึงแนวคิดในการอุทิศตนต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกผ่านทางการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

ข้อพึงยึดถือของบริษัท

ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่านั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราในบริษัท ด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยความซื่อสัตย์

อนุสติ 7 ประการ

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม จิตใจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
การร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า
ความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ การรู้คุณและตอบแทนคุณ

“อนุสติ 7 ประการ” เป็นแนวคิดที่เรายึดถือและนำไปใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค

กลุ่มธุรกิจ

Panasonic Corporation ประกอบด้วยบริษัทในหลายแวดวงธุรกิจ ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภาพและเสียงไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สำหรับผู้บริโภค แต่ละบริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต และฝ่ายขายของตนเองที่แยกกันอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

Appliances Company

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการหลากหลายด้าน ตั้งแต่ในครัวเรือนไปจนถึงสำนักงานและร้านค้า โดยมุ่งเน้นธุรกิจแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และธุรกิจแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เช่น เครื่องทำความเย็นและทำความร้อนสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ พลังงาน ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์หลัก
การพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (เช่น ทีวีจอแบน ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าภาพ เครื่องดูดฝุ่น หม้อหุงข้าว) เครื่องปรับอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศในห้อง เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่) ผลิตภัณฑ์ระบบลูกโซ่ความเย็น (เช่น ตู้แสดงของ) และอุปกรณ (เช่น คอมเพรสเซอร์ เซลล์เชื้อเพลิง)

Life Solutions Company

จากสายงานธุรกิจด้านส่วนประกอบไฟฟ้า วัสดุและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เรานำเสนอพื้นที่ที่สะดวกสบายและเวลาที่ดียิ่งขึ้นจากทุกแง่มุมไลฟ์สไตล์ เช่น ที่อยู่อาศัย สำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ และเมืองประหยัดพลังงาน
ผลิตภัณฑ์หลัก
โคมหลอดไฟ อุปกรณ์ระบบสายไฟ ระบบบ้านอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ วัสดุตกแต่งภายใน อุปกรณ์ระบายอากาศและปรับอากาศ การพัฒนาที่พักอาศัยและชุมชนเมือง และจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

Connected Solutions Company

ในกลุ่มธุรกิจสำคัญ 6 กลุ่ม ได้แก่ "การจัดจำหน่าย", "โลจิสติกส์", "ความบันเทิง", "สาธารณะ", "เอวิโอนิคส์" และ "การผลิต" นั้น เรามอบ "คุณค่าที่เชื่อมถึงกัน" แก่ลูกค้าแบบ B2B ของเรา
ผลิตภัณฑ์หลัก
การพัฒนา/ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การผสานรวม/ติดตั้ง/สนับสนุนระบบและบริการดูแลซ่อมบำรุง และการดำเนินการสำหรับธุรกิจเป้าหมาย เช่น การบิน การผลิต ความบันเทิง ค้าปลีก โลจิสติกส์ และสาธารณะ

Automotive Company

สายงานธุรกิจของ Automotive Company ประกอบด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์ กระจกยานยนต์ และระบบที่มีเครื่องยนต์ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ บริษัทนำเสนออุปกรณ์และโซลูชันนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในขณะเดินทาง ลดภาระของคนขับ และเพื่อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์หลัก
การพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่นั่งคนขับรุ่นใหม่ ระบบนำทาง เครื่องสื่อสารระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ภายในรถยนต์ โมดูลกล้อง ระบบชาร์จภายในรถยนต์ และคอมเพรสเซอร์ที่ผสานระบบอินเวอร์เตอร์ในตัว

Industrial Solutions Company

Industrial Solutions Company เสนอโซลูชันหลากหลายในด้านธุรกิจแบบ B2B รวมไปถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้าน FA และอุตสาหกรรม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑ์หลัก
การพัฒนา ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบควบคุมและกลไกไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ แผงคริสตัลเหลว มอเตอร์ แบตเตอรี่ไพรมารีและแบตเตอรี่แบบชาร์จได้

China & Northeast Asia Company