A Better Life, A Better World

พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น
รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความสุขของผู้คนทั่วโลก

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

จากการที่เราตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในฐานะที่เป็นนัก อุตสาหกรรม เราจึงจะอุทิศตนใหกับความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยผ่านไปทางกิจกรรมด้านธุรกิจของเรา ซึ่งโดยวิธีการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้ดีขึ้น

ปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้ถูกเขียนขึ้นโดยคุณโคโนะสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคนั้นได้เป็นที่มาของพันธกิจ รวมถึงแนวคิดในการอุทิศตนต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกผ่านทางการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

ข้อพึงยึดถือของบริษัท

ความก้าวหน้าและพัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ก็จากความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของพนักงานแต่ละคนในบริษัทเท่านั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของเราในบริษัท ด้วยการอุทิศตน ด้วยความขยันขันแข็ง และด้วยความซื่อสัตย์

อนุสติ 7 ประการ

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม จิตใจที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
การร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความสามัคคี
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามเพื่อความก้าวหน้า
ความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ การรู้คุณและตอบแทนคุณ

“อนุสติ 7 ประการ” เป็นแนวคิดที่เรายึดถือและนำไปใช้เป็นปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค

หลักสี่ประการในการดำเนินธุรกิจ

พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะสร้าง “A Better Life, A Better World” (หมายถึง ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) สำหรับการดำเนินกิจการในสี่กลุ่มธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

กลุ่มธุรกิจหลัก:
• เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
• หมวดเครื่องปรับอากาศ
• หมวดเครื่องครัว
• หมวดซักรีด
• หมวยความงามและสุขภาพ
• หมวดภาพและเสียง

ที่อยู่อาศัย

กลุ่มธุรกิจหลัก:
• อุปกรณ์ภายในบ้าน
• การปรับตกแต่งบ้าน
• การให้บริการอย่างครบวงจร
• การจัดการพลังงาน
• บริการเพื่อผู้สูงอายุ

ยานยนต์

กลุ่มธุรกิจหลัก:
• ระบบบันเทิง (Infotainment)
• อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
• แบตเตอรี่รถยนต์
• อุปกรณ์และระบบสำหรับ รถที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม

ภาคธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจหลัก:
• การบิน
• โรงงาน
• การจัดจำหน่ายอาหาร
• การขนส่ง
• ระบบพลังงาน (ผลิต/กักเก็บพลังงาน)
• โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ขอบเขตธุรกิจ

พานาโซนิค กำลังมุ่งหน้าสร้าง "A Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้คนทั่วโลก บริษัททั้งสี่ได้ดำเนินการปฏิบัติงานในขอบเขตธุรกิจที่ตนรับผิดชอบด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

Appliances Company

Appliances Company ควบคุมดูแลการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค (เช่น ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม, เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องเสียง, วีดีโอ, เครื่องดูดฝุ่น, หม้อหุงข้าว, เครื่องปรับอากาศ (เช่น เครื่องปรับอากาศภายในห้อง เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่) , ตู้ทำความเย็น (เช่น ตู้แช่ของ), ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (เช่น คอมเพรสเซอร์ เซลล์เชื้อเพลิง) และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
หมายเลขโทรศัพท์: +81-77-563-5211
การก่อตั้ง: 1 เมษายน 2546

Eco Solutions Company

Eco Solutions Company ควบคุมดูแลการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น หลอดไฟ, โคมไฟ, อุปกรณ์ระบบสายไฟ, ระบบโซลาร์โฟโตโวลเทอิก, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ, วัสดุตกแต่งภายใน, อุปกรณ์ระบายอากาศและปรับอากาศ, เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย

สำนักงานโอซาก้า:
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-6-6908-1131
สำนักงานโตเกียว:
1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-3-6218-1131
การก่อตั้ง: 1 มกราคม 2555

Connected Solutions Company

Connected Solutions Company ควบคุมดูแลการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย ตลอดจน การติดตั้งระบบ สนับสนุน และซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน การผลิต การบันเทิง การค้าปลีก โลจิสติกส์ และภาครัฐ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
หมายเลขโทรศัพท์+81-6-6908-1551
การก่อตั้ง: 1 เมษายน 2560

Automotive & Industrial Systems Company

Automotive & Industrial Systems Company ควบคุมดูแลการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบความบันเทิงและอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถยนต์ (เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับมัลติมีเดียภายในรถ ส่วนประกอบระบบไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์ให้พลังงาน (เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่ไพรมารี) อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม (เช่น ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบระบบควบคุมกลไกไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผล มอเตอร์ไฟฟ้า)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
การก่อตั้ง: เมษายน 2556