ตารางกิจกรรม Cooking Workshop ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ตารางกิจกรรม Cooking Workshop ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

 

สถานที่จัดกิจกรรม : Panasonic Cooking Lab ถนนบางนา-ตราด กม.17

เวลา: 10.00 – 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถ inbox เพื่อลงทะเบียนผ่านทาง www.facebook.com/PanasonicThailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2729-9000 กด 2

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า