พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ผู้ที่ได้รางวัลมีดังนี้

1.rin

587,450 คะแนน

2. Siripaty

546,345 คะแนน

3. TarTar    

520,755 คะแนน

4. princess

510,635 คะแนน

5. manny

456,085 คะแนน

6. Kobb

432,805 คะแนน

7. Mayree

396,395 คะแนน

8. Vicky

368,995 คะแนน

9. Dn

360,895 คะแนน

10. Anna

329,445 คะแนน

11. Bank

314,845 คะแนน

12. pop

309,000 คะแนน

13. Nadia

307,245 คะแนน

14. Veang

301,395 คะแนน

15. Intuon

274,295 คะแนน

16. Eyeye

257,395 คะแนน

17. pornsak

254,395 คะแนน

18. EARNEARN

250,595 คะแนน

19. TiP

243,695 คะแนน

20. ANUPOOM

241,495 คะแนน

วิธีการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ชนะ 20 อันดับดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ Facebook ตนเองที่ใช้ในการเล่นเกมส์และลงทะเบียนคะแนน > ไปที่เมนู Settings (การตั้งค่า)

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่เมนู Apps and Websites (แอพและเว็บไซต์)

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาแอพชื่อ Nanoe™XCrush และกดที่ view and edit (ดูและแก้ไข) หากรายชื่อเกมส์ไม่ปรากฎ ให้กดที่ See more (ดูเพิ่มเติม)

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ขั้นตอนที่ 4: เลื่อนลงมาข้างล่างจะพบคำว่า Your User ID (ID ผู้ใช้ของคุณคือ) ให้จดรหัสนี้ไว้และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ประกาศรางวัลเกมส์ nanoe™ X Crush จำนวน 20 รางวัล

ส่งเอกสารที่
คุณชาตรี จิวประกอบวงศ์
บริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
แผนก MARCOM (nanoe game)
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เอกสารที่ต้องส่งได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ
· Your User ID (ID ผู้ใช้ของคุณคือ)
· ชื่อที่ลงทะเบียนคะแนนในเกมส์
· ที่อยู่สำหรับจัดส่งรางวัล
· เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
· อีเมล
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:
1. ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนด หรือแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรขอรับรางวัล ทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้รายชื่อสำรองลำดับถัดไปและหากผู้รับรางวัลไม่มาแสดงตนตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะหรือหน่วยงานราชการต่อไป
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง และมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้
4. หากทางบริษัทฯ มีการตรวจพบว่า การรับรางวัลเกิดจากการตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูล อันเป็นส่วนที่แสดงถึงความเท็จของข้อมูล ที่ส่งเข้ามารับรางวัล ทางบริษัทฯ จักถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะและไม่มีมีสิทธิ์รับรางวัลทันที
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ     มี ข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ สำหรับธุรกิจตามบริษัทฯ เห็นสมควรโดย       ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทางบริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนผู้ได้รับรางวัล ดังนั้นผู้ได้รับรางวัลไม่ต้องชำระภาษีในส่วนนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ club@th.panasonic.com

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม