พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

แอร์พานาโซนิคติดแล้วรวย 2020 (เฉพาะร้านค้าหรือช่างติดตั้งแอร์เท่านั้น)

เงื่อนไขการรับเงินสนับสนุน

1. ร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ต้องลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนตามรุ่นและช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
1.1 รับเงินสนับสนุนเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 สำหรับรุ่น:
• Elite nanoe™ Inverter (VU-UKT) รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
• Premium nanoe™ Inverter (XU-VKT) รับเงินสนับสนุน 800 บาท
• Deluxe nanoe™ Inverter (XKU-WKT) รับเงินสนับสนุน 800 บาท
• Standard Non-Inverter (PN-WKT/PN24VKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท
1.2 รับเงินสนับสนุนเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 30 กันยายน 2563 สำหรับรุ่น:
• Healthy nanoe™ Inverter (KU-WKT) รับเงินสนับสนุน 500 บาท
• ECO Inverter (YU-VKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท
• ECO Non-Inverter (YN-WKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท
และผู้รับเงินสนับสนุนยินยอมให้บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าเงินสนับสนุนที่ได้รับ
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบเงินสนับสนุนให้กับสินค้าที่จำหน่ายในช่องทางห้างสรรพสินค้าและงานโครงการ
2. ร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ที่ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ https://bit.ly/acscampaign2020 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าหรือช่างติดตั้งที่มีการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น โดยจะต้องกรอกข้อมูลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563
3. บริษัทฯจะทำการโอนเงินสนับสนุนให้กับร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ที่มีการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำเร็จ ภายในระยะเวลา ดังนี้
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
• ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
*หากวันที่ 15 หรือ 30 ตรงกับวันหยุดราชการ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการถัดไป
4. หากบริษัทฯพบว่ามีการลงทะเบียนบัตรรับประกันที่มี Serial Number ซ้ำ หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการโอนเงินสนับสนุน ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม