พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล Panasonic Beauty nanoe Challenge 2020 # Season 3

รายชื่อผู้โชคดี รางวัล Panasonic Beauty nanoe Challenge 2020 # Season 3

User name ผู้โชคดีผู้ที่ได้รับรางวัล Panasonic Beauty nanoe Challenge 2020 # Season 3 “ผมสวยไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวแดด” กับ nanoe ดังรายละเอียด่อไปนี้

ลำดับที่ 1-10 : เครื่องจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า รุ่น EH-HV40-KL มูลค่า 2,290 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,600 บาท

1. thierapink
2. Fahsrdd
3. neaw_newa
4. Peacheryas
5. tar.tiida
6. Earlnidaa
7. thanyathep_tp
8. aum.ornpreeya
9. charinratsg
10. ppimmwn

ลำดับที่ 11-50 : เครื่องจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า รุ่น EH-HV11-KL มูลค่า 990 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,900 บาท ได้แก่

11. benji_rsc
12. nub_b
13. suugus__
14. kookkik_pgwd
15. chomksr
16. Ceiyyyy
17. ckbenz_
18. Pianoyoh
19. Supichamas
20. Jarupicha
21. giiiiiift.s
22. ja.pumueang
23. Thierapink
24. Thierapink
25. Oilsarochaa
26. nnutnicha.s
27. Tynat_
28. ff_mkm
29. mooprapat
30. Noeynaiyapak
31. Sollpeera
32. thierapink
33. Ponphanwali
34. chompink.eay
35. noneunderstandsme__
36. nunim_jung
37. naaaa_tk
38. Mintnicharee
39. jjaneniiz_
40. ninew_supitcha
41. Amsutikarn
42. mamuay.mm
43. Ordyframe
44. mossdurex
45. pattananbow
46. yadanan_
47. Borbeedx
48. Percream
49. dream.nattakitta
50. bewty_bunny

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Panasonic Beauty nanoe Challenge 2020 # Season 3 ดัง
 User Name ที่กล่าวมาข้างต้นทุกท่าน

เงื่อนไขการรับของรางวัล :

1. ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง Email info : info@panasonicbeauty2020.com ภายใน 10 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
2. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลประเภทอื่นได้
4. หากทางทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต
ทางทีมงานมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นๆ ออกจากการร่วมกิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากไม่ได้แสดงสิทธิ์ตามกำหนดที่ได้แจ้งข้างต้น ทางบริษัท ฯ จะถือว่าผู้โชคดีได้ทำการสละสิทธิ์ และจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีสำรองท่านต่อไป

รายละเอียดหลักฐานการแสดงสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล ที่ต้องจัดส่งมีดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือยืนยันการรับรางวัล
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่ารวมของรางวัลที่ระบุ (สำหรับรางวัลลำดับที่ 1-10 เท่านั้น)

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม