ใช้โทนเนอร์ปลอม เครื่องพัง!

ใช้โทนเนอร์ปลอม เครื่องพัง!

ing_real_gwc

มั่นใจกว่า...เลือกใช้โทนเนอร์ของแท้

ด้วยการออกแบบตลับหมึกที่ได้มาตรฐานจากพานาโซนิค ทำให้คุณมั่นใจได้ตลอดการใช้งาน ซึ่งแตกต่างจากตลับหมึกเลียนแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เครื่องโทรสารทำงานผิดปกติ และอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย นำไปสู้ปัญหารการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป

 

อันตราย!! เมือใช้ Toner ปลอม

• การรับประกันสินค้าจากบริษัทฯ จะสิ้นสุดทันที

• กระดาษที่พิมพ์ออกมาจะเลอะหมึก

• ตัวอักษรและภาพที่พิมพ์ออกมาจะไม่คมชัด

• Drum จะเสียก่อนหมดอายุ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

• เกิดการฟุ้งกระจายของผง Toner ที่ร่วงจาก Drum

• เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องโทรสารเสียหาย