พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปน

ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปน

ลุ้นมันส์กับเจ ลุ้นเที่ยวเจแปนซื้อผลิตภัณฑ์ถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ และอีโวลต้าทุกรุ่น ยกเว้นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA แพ็ค 10 ก้อน และ AAA แพ็ค 10 ก้อน เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หลังฉลาก ส่งมาที่ตู้ ปณ. 10 ปณศ. บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย – 31 ส.ค 2561

จับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 25 ก.ย 2561 จับรางวัล ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 เวลา 14.00 น. ประกาศรางวัล วันที่ 28 ก.ย 2561 เวลา 17.00 น.

รางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน รวมค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมอาหารและที่พัก และตั๋วเข้าชมฟุตบอลที่สนาม Sapporo Stadium รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 160,000 บาท รวม 15 รางวัล รวมมูลค่า 2,400,000 บาท ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook/PanasonicThailand

กติกาในการร่วมชิงโชค

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ และถ้าไม่มารับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ หากไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. พนักงาน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

6. ฉลากหรือซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมรายการต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด ทั้งนี้หากพบว่าฉลากผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีการปลอมแปลง ดัดแปลงแก้ไข หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

7. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมฉลากทั้งหมดจากทุกช่องทางมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

8. ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่เว็ปไซต์ www.facebook.com/panasonicthailand และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการจับรางวัล

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. OK อ่านเพิ่มเติม