ประกาศผลผู้โชคดี SMS

ผู้โชคดี SMS จาก Cooling Up Summer แจกใหญ่ให้เย็นกระจาย

จับรางวัลวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ผู้โชคดี SMS จาก Cooling Up Summer แจกใหญ่ให้เย็นกระจายรางวัลใหญ่ Toyota Camry Hybrid รุ่น 2.5HV Navigator มูลค่า 1,659,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี : คุณชละ เกษมสุข จ.ชลบุรี