เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค แจกกว่า 6,000,000 บาท แทนพลังขอบคุณ

ฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค
แจกกว่า 6,000,000 บาท แทนพลังขอบคุณ

ฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค แจกกว่า 6,000,000 บาท แทนพลังขอบคุณ

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ถ่านพานาโซนิคทุกรุ่นทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทย โดย บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเงื่อนไข และกติกาดังนี้

วิธีการส่งชิงโชค

สำหรับลูกค้าทั่วไป

เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ลงบนฉลาก หรือ ลอกสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดบนไปรษณียบัตรพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.60 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

สำหรับร้านค้า
ซื้อครบ 600 บาท ได้คูปองชิงโชคสำหรับร้านค้า จำนวน 1 ใบ กรอกรายละเอียด เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.60 ปณจ. ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

การจับรางวัลและประกาศรางวัล
จับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 5 พ.ค. 2564 จับรางวัล ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 สำหรับลูกค้าทั่วไป เวลา 14.00 น. สำหรับร้านค้า เวลา 14.30 น. ประกาศรางวัล วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 14.30 น. / รางวัลรวม 1,488 รางวัล รวมมูลค่า 6,011,280.41 บาท / รูปภาพของรางวัลเพื่อการโฆษณาเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนมอบให้ผู้อื่นได้ / ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/PanasonicThailand และ www.panasonic.com/th/ ติดต่อรับของรางวัลตามรายละเอียดที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดรางวัล

สำหรับลูกค้าทั่วไป
รางวัลที่ 1 - ทองคำแท่ง หนัก 60 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,742,694.57 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,742,694.57 บาท (ราคาทองแท่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)
รางวัลที่ 2 – รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ ฮอนด้า All new wave 125i มูลค่ารางวัลละ 54,000 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 872,000 บาท
รางวัลที่ 3 - บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 66 รางวัล รวมมูลค่า 396,000 บาท
รางวัลที่ 4 - กระเป๋าเป้ ครบรอบ 60 ปี ถ่านพานาโซนิค มูลค่ารางวัลละ 1,150 บาท จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่า 765,900 บาท

สำหรับร้านค้า
รางวัลที่ 1 - รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Hilux Revo มูลค่ารางวัลละ 807,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 807,000 บาท
รางวัลที่ 2 - สร้อยคอทองคำ หนัก 1.50 บาท มูลค่ารางวัลละ 44,297.64 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 265,785.84 บาท (ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)
รางวัลที่ 3 - บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 66 รางวัล รวมมูลค่า 396,000 บาท
รางวัลที่ 4 - กระเป๋าเป้ ครบรอบ 60 ปี ถ่านพานาโซนิค มูลค่ารางวัลละ 1,150 บาท จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่า 765,900 บาท
รางวัลรวมทั้งสิ้น 1,488 รางวัล รวมมูลค่า 6,011,280.41 บาท

กติกาในการร่วมชิงโชค
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนที่บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทฯได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ หากผู้มีรายชื่อสำรองที่ได้รับการติดต่อไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะหรือหน่วยงานราชการตามที่เห็นสมควรต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ปรากฎรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ในการจับชิ้นส่วน จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ตามชนิด/ประเภทของรางวัลในแต่ละรายการ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ และของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับชิ้นส่วนได้ของรางวัลหลายรายการ ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. พนักงาน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. ฉลากหรือซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมรายการต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด หากพบว่าฉลากผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ มีการปลอมแปลง ดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง มีหลักฐานครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการ ที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
7. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะรวบรวมฉลากทั้งหมดจากทุกช่องทางแยกออกเป็นสองกองชิ้นส่วน คือ กองสำหรับลูกค้าทั่วไป และกองสำหรับร้านค้า มาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ หรือแขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
8. ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัลเป็นอีกช่องทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-729-9000 กด 1.
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-729-9000 กด 1