พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

Panasonic TV ประกาศรางวัลผู้โชคดี

Panasonic TV ประกาศรางวัลผู้โชคดี

รางวัลที่ 1
TV Panasonic รุ่น TH-49GX600T (จำนวน 1 รางวัล)
1. Namfhon Kittiya

รางวัลที่ 2
Head Phone Panasonic รุ่น RP-NJ310 (จำนวน 10 รางวัล)
1. Punjarat Theerathumsathit
2. Ashita Amornsin
3. Meiilin Chatchanok
4. Noinook Charoenchoke
5. Phummarin Promraksa
6. Sutthichai Nuamsamlee
7. Nutthapan Polsan
8. ณัฐชนน มูนิคม
9. Solode Pethnoi
10. วรารัตน์ ถาวรกัลปชัย

รางวัลที่ 3
Garrett popcorn กระป๋องขนาดเล็ก (จำนวน 20 รางวัล)
1. SuperToon SK Refresh
2. Narong Narongsak
3. Boonyarit Kaewsida
4. นันท์นิธิโสภา นิติพัฒนภาคิน
5. Tik Katsarin
6. Yuwarin Samart
7. Percival Aeamsa-ard
8. Hansa Phuangsri
9. Chettha Petchom
10. Dusit Wongsanid
11. Dhanee Amathakarun
12. Nutta Ch
13. Aui Pharnmue
14. เหลืองอ่อน บุญมา
15. มนฑิรา ทิพย์มาตร
16. Jakrapan Laipanya
17. Nilawan Chanadee
18. Tookta Charoenkit
19. Yodsapon Suwapot
20. Varawuit Saetun


การยืนยันสิทธิ์

1. สงวนสิทธิพิเศษร่วมกิจกรรมเฉพาะสมาชิกแฟนเพจ Panasonic Thailand เท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องติดตามข้อมูลกิจกรรมและการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทางแฟนเพจ
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง Inbox/ Message ของแฟนเพจ  ระบุชื่อกิจกรรม  “ชีวิตจริง อินเหมือนในหนัง เรื่องไหน ??? โดยส่งข้อมูล "ชื่อเฟสบุ๊ค/ ลำดับที่ / ชื่อ-นามสกุล/ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล” พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 เวลา 12.00 น.  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ได้รับรางวัลคนต่อไป
5. ขอสงวนการยืนยันสิทธิ์รับรางวัล เพียงที่อยู่ละ 1 รางวัลเท่านั้น

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมเล่นไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 สิทธิเท่านั้น หากตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้โชคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เขียน Caption ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำหยาบคาย หากพบจะทำการลบโพส์นั้นๆทันที หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริง ใน Facebook และไม่มีการปลอมแปลงประวัติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน
5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
6. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จาก บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

7. ประกาศผลผู้โชคดีที่ www.facebook.com/PanasonicThailand/
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องส่งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทางเพจ www.facebook.com/PanasonicThailand/ ภายใน 7 วันหลังประกาศผล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิภายในวันที่ระบุ บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
9. ผู้ที่ได้รับรางวัล TV รุ่น TH-49GX600T มูลค่า 17,490 บาท จะต้องเดินทางมารับรางวัลที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และ เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (818 บาท)
10. ผู้ที่ได้รับรางวัล “Head Phone รุ่น NJ310” มูลค่ารางวัลละ 1,590 บาท จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ทีมงาน เข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทางเพจ www.facebook.com/PanasonicThailand/ โดยทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังจากผู้โชคดีแจ้งข้อมูลยืนยันสิทธิ และส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ทีมงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้โชคดีจะต้องเสียภาษี 5% (75 บาท) ให้กับบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งของ (บริการเก็บเงินปลายทาง)
11. พนักงานของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
12. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการจัดทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณางดเว้นการพิจารณาข้อความของผู้ร่วมกิจกรรม ตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม หรือพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม ตามที่บริษัทเห็นสมควร
13. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.panasonic.com/th/eventsandpromotion/promotions/panasonic-tv-announces-lucky-winners.html
 

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม