ประกาศรายชื่อผู้โชคดี SMS

• จับรางวัลครั้งที่ 1: วันที่ 15 ธ.ค. 2560
เซตสุขข้ามปี รับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่ากว่า 100,000 บาท

ผู้โชคดี : คุณไพรินทร์  ฉัตรปวงคำ  จ.สมุทรปราการ

ผู้โชคดี : คุณไพรินทร์ ฉัตรปวงคำ จ.สมุทรปราการ

• จับรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 2 : วันที่ 15 ธ.ค. 2560
เซตพานาโซนิคก้าวสู่ปีที่ 100 มูลค่ากว่า 300,000 บาท

ผู้โชคดี : คุณมาเรียม  ถิรมนัส จ. กรุงเทพฯ

ผู้โชคดี : คุณมาเรียม ถิรมนัส จ. กรุงเทพฯ