พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ชีวิตจริง In เหมือนหนังเรื่องไหน

ชีวิตจริง In เหมือนหนังเรื่องไหน

“ชีวิตจริง In เหมือนหนังเรื่องไหน”

 

• วิธีเล่น และ กติกา

1. กดไลค์ Page Panasonic

2. แชร์ภาพกิจกรรม พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

3. Comment ภาพ Poster ภาพยนตร์ ที่สื่อถึงชีวิตของคุณ พร้อมคำบรรยายว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อถึงชีวิตคุณอย่างไร ใต้ภาพกิจกรรม

4. ติด Hashtag #บ้าหนังเบอร์นี้ต้องTVPanasonic และ #จอHollywood

• ระยะเวลาร่วมสนุก

22 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

• วิธีการตัดสิน

1. เข้าร่วมกิจกรรมถูกต้องครบตามกติกาที่กำหนดไว้

• คัดเลือก และตัดสินผู้โชคดีจำนวน 21 รางวัล จากภาพ poster ภาพยนตร์ และเหตุผลที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สื่อถึงชีวิตคุณอย่างไร โดยคณะกรรมการที่บริษัทฯ กำหนด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 75 ถ.เสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ความเห็น รวมถึงผลการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด

• ของรางวัล

TV Panasonic รุ่น TH-49GX600T (1 รางวัล)                  มูลค่า 17,490 บาท/รางวัล

Head Phone Panasonic รุ่น RP-NJ310 (10 รางวัล)        มูลค่า 1,590 บาท/รางวัล

Garrett กระป๋องขนาดเล็ก (20 รางวัล)                             มูลค่า 395 บาท/รางวัล

**รวมมูลค่าของรางวัล 41,290 บาท

• ประกาศผลรางวัล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ www.facebook.com/PanasonicThailand/

• เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมเล่นไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 สิทธิเท่านั้น หากตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้โชคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น

2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เขียน Caption ใต้ภาพด้วยถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำหยาบคาย หากพบจะทำการลบโพส์นั้นๆทันที หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริง ใน Facebook และไม่มีการปลอมแปลงประวัติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิได้เช่นกัน

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

6. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จาก บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

7. ประกาศผลผู้โชคดีที่ www.facebook.com/PanasonicThailand/

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องส่งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทางเพจ www.facebook.com/PanasonicThailand/ ภายใน 7 วันหลังประกาศผล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิภายในวันที่ระบุ บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

9. ผู้ที่ได้รับรางวัล TV รุ่น TH-49GX600T มูลค่า 17,490 บาท จะต้องเดินทางมารับรางวัลที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) เลขที่ 75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และ เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (818 บาท)

10. ผู้ที่ได้รับรางวัล “Head Phone รุ่น NJ310” มูลค่ารางวัลละ 1,590 บาท จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ทีมงาน เข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทางเพจ www.facebook.com/PanasonicThailand/ โดยทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 30 วัน หลังจากผู้โชคดีแจ้งข้อมูลยืนยันสิทธิ และส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ทีมงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้โชคดีจะต้องเสียภาษี 5% (75 บาท) ให้กับบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งของ (บริการเก็บเงินปลายทาง)

11. พนักงานของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้

12. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการจัดทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณางดเว้นการพิจารณาข้อความของผู้ร่วมกิจกรรม ตัดสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการได้รับรางวัลของผู้ร่วมกิจกรรม หรือพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม ตามที่บริษัทเห็นสมควร

13. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม