พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

รับประกันยาวนานถึง 7 ปี

ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้า 2 ถังจาก 5 ปี เป็น 7 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้า 2 ถังจาก 5 ปี เป็น 7 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

มีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อนี้

1. รุ่นเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ ที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ คือ

1.1 NA-W1200EHRC , NA-W1300EHRC 

1.2 NA-W800EWRC , NA-W1400EWRC และ NA-W1500EWRC

2. ผู้บริโภคต้องซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น

3. กรณีผู้บริโภคสินค้าซื้อก่อนหน้า จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ยังคงรับประกัน 5 ปีเช่นเดิม

4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคต้องซื้อตามข้อ 2 คือ หากสินค้าเสียเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี มีหลักการรับประกันดังนี้

4.1 ผู้บริโภคต้องมีเอกสารบัตรรับประกัน และ/หรือ เอกสารการซื้อ เพื่อยืนยันสิทธิ์

4.2 เครื่องที่เสียเกิดจากปัญหาคุณภาพของเครื่องเท่านั้น(กรณีเกิดขึ้นตามข้อ 3.ของเงื่อนไขการรับประกัน ที่ระบุบนบัตรรับประกัน อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันนี้)

4.3 ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียเป็นมอเตอร์ ด้านซักและด้านปั่นสลัดน้ำ บริการฟรีค่าอะไหล่

4.4 ชิ้นส่วนอะไหล่อื่นที่เสียนอกเหนือไปจากข้อ 4.3 ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้

5. เงื่อนไขการรับประกันตามประกาศนี้ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม