พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

เครื่องซักผ้าฝาหน้ารับประกันยาวนานถึง 12 ปี

พานาโซนิค มั่นใจในคุณภาพ ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้าฝาหน้าจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

พานาโซนิค มั่นใจในคุณภาพ ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้าฝาหน้าจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

1. รุ่นเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่เข้าร่วม ดังนี้

• NA-128VG6WTH, NA-129VG6WTH และ NA-120VG6WTH

• NA-129VX6LTH, NA-120VX6LTH

2. ผู้บริโภคต้องซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น

3. กรณีผู้บริโภคสินค้าซื้อก่อนหน้า จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ยังคงรับประกัน 10 ปีเช่นเดิม

4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคต้องซื้อตามข้อ 2. คือ หากสินค้าเสียเกิน 10 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี จะมีหลักการรับประกัน ดังนี้

4.1 ผู้บริโภคต้องมีเอกสารบัตรรับประกัน และ/หรือ เอกสารการซื้อ เพื่อยืนยันสิทธิ์

4.2 เครื่องที่เสียเกิดจากปัญหาสุขภาพของเครื่องเท่านั้น (กรณีเกิดชึ้นตามข้อ 3. ของเงื่อนไขการรับประกัน ที่ระบุบนบัตรรับประกันอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันนี้)

4.3 ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียเป็นมอเตอร์ ฟรีเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทางและค่าแรง

4.4 ชิ้นส่วนอะไหล่อื่นที่เสียนอกเหนือไปจากข้อ 4.3 จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้

5. เงื่อนไขการรับประกันจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศอย่างอื่น

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม