เครื่องซักผ้าฝาหน้ารับประกันยาวนานถึง 12 ปี

พานาโซนิค มั่นใจในคุณภาพ ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้าฝาหน้าจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

พานาโซนิค มั่นใจในคุณภาพ ขยายการระยะเวลารับประกันเครื่องซักผ้าฝาหน้าจาก 10 ปี เป็น 12 ปี เฉพาะชิ้นส่วนมอเตอร์

มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

1. รุ่นเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่เข้าร่วม ดังนี้

• NA-128VG6WTH, NA-129VG6WTH และ NA-120VG6WTH

• NA-129VX6LTH, NA-120VX6LTH

2. ผู้บริโภคต้องซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น

3. กรณีผู้บริโภคสินค้าซื้อก่อนหน้า จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ยังคงรับประกัน 10 ปีเช่นเดิม

4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคต้องซื้อตามข้อ 2. คือ หากสินค้าเสียเกิน 10 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี จะมีหลักการรับประกัน ดังนี้

4.1 ผู้บริโภคต้องมีเอกสารบัตรรับประกัน และ/หรือ เอกสารการซื้อ เพื่อยืนยันสิทธิ์

4.2 เครื่องที่เสียเกิดจากปัญหาสุขภาพของเครื่องเท่านั้น (กรณีเกิดชึ้นตามข้อ 3. ของเงื่อนไขการรับประกัน ที่ระบุบนบัตรรับประกันอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันนี้)

4.3 ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียเป็นมอเตอร์ ฟรีเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทางและค่าแรง

4.4 ชิ้นส่วนอะไหล่อื่นที่เสียนอกเหนือไปจากข้อ 4.3 จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้

5. เงื่อนไขการรับประกันจะมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศอย่างอื่น