นำสมดุลจากธรรมชาติสู่ที่อยู่อาศัย
nanoe™ X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิล (หรือที่เรียกกันว่าอนุมูล OH) มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ และสามารถยับยั้งสารมลพิษ ไวรัส และแบคทีเรียเพื่อทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นได้
เทคโนโลยี nanoe™ X นำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารโดยการกักเก็บอนุมูลไฮดรอกซิลไว้ในน้ำ เพื่อให้พื้นผิวแข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม และสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่สะอาดและน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

ภาพประกอบแสดงโครงสร้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่เป็นแหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของ nanoe™ X ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกสร้างขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี nanoe™ X จะถูกกักเก็บไว้ในน้ำ

A: อนุมูลไฮดรอกซิล
B: ไฟฟ้าสถิต
C: ถูกกักเก็บในน้ำ (H2O)

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic

ภาพประกอบแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X

1. กำจัดกลิ่น:

2. ยับยั้งสารมลพิษ 5 ชนิด ได้แก่ แบคทีเรียและไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย

3. ช่วยให้ผิวและเส้นผมชุ่มชื้น

สามารถคาดหวังประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ได้ในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น และประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามขนาดห้อง สภาพแวดล้อม และการใช้งาน nanoe™ X อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกแบบอาคารและการรักษาสุขอนามัยในท้องถิ่น

เทคโนโลยีที่นำความสดชื่นจากธรรมชาติมาสู่ที่อยู่อาศัย

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจะสามารถกำจัดอะตอมไฮโดรเจนจากสารมลพิษได้ ดังนั้น อนุมูลไฮดรอกซิลจึงสามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ และละอองเกสรดอกไม้่ รวมทั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และสารอันตรายโดยลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ได้ กระบวนการตามธรรมชาตินี้สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ดีขึ้นได้อย่างมาก

ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ก้าวหน้าไปอีกขั้นและนำเอาอนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดตามธรรมชาติมาใช้ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ

โดยการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ เทคโนโลยี nanoe™ X จึงเพิ่มประสิทธิภาพให้อนุมูลไฮดรอกซิลเหล่านี้ได้อย่างมาก โดยสามารถยืดอายุขัยจากไม่ถึงหนึ่งวินาทีในธรรมชาติเป็น 600 วินาที – 10 นาที

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ
อายุขัย: ประมาณหนึ่งวินาที

2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
อายุขัย: 600 วินาที (10 นาที)

กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังมองหาอะตอมไฮโดรเจน
ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากอีกโมเลกุลหนึ่ง

nanoe™ X ยับยั้งสารมลพิษ

ภาพ nanoe™ X กำลังเข้าจับกับสารมลพิษ
ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลใน nanoe™ X กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากสารมลพิษ
ภาพสารมลพิษที่ถูกยับยั้งเนื่องจากการสูญเสียไฮโดรเจน

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย รวมถึงการกำจัดกลิ่น สามารถแทรกซึมได้แม้ในเนื้อผ้าที่ถักทออย่างแน่นหนา รวมถึงผ้าม่าน มู่ลี่ พรม และเฟอร์นิเจอร์ เข้าถึงสารมลพิษบนพื้นผิวที่แข็งได้ และช่วยทำความสะอาดอากาศที่เราหายใจเข้าไป

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X เข้าจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งฝังลึกอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างไร

ขนาดจากกล้องจุลทรรศน์
อนุภาค nanoe™ X มีขนาดเพียงหนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำมาก จึงสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าเพื่อกำจัดกลิ่นได้

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ในน้ำมีอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน

อายุที่ยืนยาวขึ้น
เนื่องจากถูกกักเก็บในน้ำ อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X จึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า ทำให้สามารถกระจายไปได้ไกลทั่วทั้งห้อง

ภาพ nanoe™ X ที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมาก

ปริมาณมหาศาล
เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ nanoe™ X ผลิตได้มากขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการยับยั้งสารมลพิษ

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

ไม่ต้องดูแลรักษา
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา

(เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2* แสดงในภาพ)

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

กระจายทั่วทั้งพื้นที่
เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที อนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมหาศาลที่อยู่ใน nanoe™ X ทำให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษที่สูงขึ้น

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X เป็นโซลูชันที่ไม่ใช้ตัวกรองทำจากไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา
* ภาพแสดงเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2*

*หมายเหตุ เฉพาะรุ่นเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย รวมถึงการกำจัดกลิ่น สามารถแทรกซึมได้แม้ในเนื้อผ้าที่ถักทออย่างแน่นหนา รวมถึงผ้าม่าน มู่ลี่ พรม และเฟอร์นิเจอร์ เข้าถึงสารมลพิษบนพื้นผิวที่แข็งได้ และช่วยทำความสะอาดอากาศที่เราหายใจเข้าไป

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X เข้าจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งฝังลึกอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างไร

ขนาดจากกล้องจุลทรรศน์:
อนุภาค nanoe™ X มีขนาดเพียงหนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำมาก จึงสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าเพื่อกำจัดกลิ่นได้

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ในน้ำมีอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน

อายุที่ยืนยาวขึ้น
เนื่องจากถูกกักเก็บในน้ำ อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X จึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า ทำให้สามารถกระจายไปได้ไกลทั่วทั้งห้อง

ภาพ nanoe™ X ที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมาก

ปริมาณมหาศาล
เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ nanoe™ X ผลิตได้มากขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการยับยั้งสารมลพิษ

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

ไม่ต้องดูแลรักษา
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา

(เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2* แสดงในภาพ)

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

กระจายทั่วทั้งพื้นที่
เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2* สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที อนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมหาศาลที่อยู่ใน nanoe™ X ทำให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษที่สูงขึ้น

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X เป็นโซลูชันที่ไม่ใช้ตัวกรองทำจากไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา
* ภาพแสดงเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2*

*หมายเหตุ เฉพาะรุ่นเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง