คุณสมบัติและประสิทธิภาพของ nanoe™ X

nanoe™ X คืออนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโนที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลมากกว่า nanoe™ 10 เท่า

ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย

ภาพแสดงปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ภายในห้อง

อนุภาค nanoe™ X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง1–8 อนุมูลไฮดรอกซิลจะเข้าจับกับแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้น

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น*1~8

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น1–8

ประสิทธิภาพ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยงลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยงลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อลงได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

กราฟสองเส้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งเมธิลเมอร์แคปแทนและไตรเมทิลามีน nanoe™ X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างมากใน 0.5 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)
3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นทุเรียนที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180402-K01)
4องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นบาร์บีคิวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
5องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y16HM016)
6องค์กรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University. วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง
7องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นขยะในครัวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: เมธิลเมอร์แคปแทน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-18220-K11) ไตรเมทิลามีน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180220-K12)
8องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นอับชื้นที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (Y16RA002)

ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช้งาน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และชนิดของเนื้อผ้า nanoe™ ไม่สามารถกำจัดสารพิษจากควันบุหรี่ได้ (คาร์บอนมอนอกไซด์และสารอื่นๆ)  ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น กลิ่นวัสดุก่อสร้างและกลิ่นสัตว์เลี้ยง) ได้อย่างสมบูรณ์

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย⁹-¹¹และไวรัส¹²-¹⁴ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศ

แผนภาพแสดงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับไวรัสและแบคทีเรียภายในห้อง

ไวรัสและแบคทีเรียส่งผลเสียต่อเราในหลายๆ ด้าน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง9–14

ประสิทธิภาพ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในอากาศ
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย bacteriophage Φχ174 ในอากาศ
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย O157 ที่เกาะแน่น
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 ที่เกาะแน่น
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย MRSA ที่เกาะแน่น
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab) ที่เกาะแน่น

9แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
10แบคทีเรียเกาะแน่น (O157) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
11แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
12ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
13ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ภายใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
14ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์1 (Lsc-2ab)) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 2 ชั่วโมง (22_0096)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศและเชื้อราเกาะแน่น

ภาพห้องครัวที่สะอาด

nanoe™ X สามารถเข้าจับและยับยั้งเชื้อราในอากาศ15รวมทั้งเชื้อราเกาะแน่น16ที่พบภายในอาคารได้หลายชนิด

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับเชื้อรา

nanoe™ X เข้าจับกับเชื้อรา

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

การเจริญเติบโตของเชื้อราถูกยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชื้อราถูกยับยั้ง15, 16

ประสิทธิภาพ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Cladosporium ในอากาศ
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา Aspergillus ที่เกาะแน่น
ภาพแสดงให้เห็นว่าเชื้อราในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

15องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่ถูกยับยั้งในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ภายใน 1 ชั่วโมง (205061541-001)
16องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนเชื้อราที่เกาะแน่นบนผ้า วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: เชื้อราเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.5% ภายใน 8 ชั่วโมง (11038081001-02)
17Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.
18Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญอื่นๆ

ภาพเด็กกำลังนั่งอยู่บนพรมกับแมวตัวหนึ่ง

นอกจากสารก่อภูมิแพ้19 เช่น สะเก็ดผิวหนัง19ของสุนัข/แมว มูลและซากไรฝุ่น19 และเชื้อราในอากาศ19 ยังสามารถยับยั้งสารก่อภูมิแพ้19ที่สำคัญอื่นๆ ได้เช่นกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับสารก่อภูมิแพ้

nanoe™ X เข้าจับกับสารก่อภูมิแพ้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้​.

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง19

ประสิทธิภาพ

ข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพในการยับยั้ง19 คือสีที่จางหายไปหลังทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น Dermatophagoides farinae
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้จากแมลง เช่น แมลงสาบ
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้อรา เช่น Aspergillus
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกไม้จากต้นซีดาร์และพุ่มไม้
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น สะเก็ดผิวหนังของแมว
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อละอองเกสรดอกหญ้า เช่น แร็กวีด
[ประสิทธิภาพ]

19องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: สารก่อภูมิแพ้ (ไร Dermatophagoides pteronyssinus, ไร Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อรา Alternaria, เชื้อรา Aspergillus, เชื้อรา Candida, เชื้อรา Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว (สะเก็ดผิวหนัง)) ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น).

nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพต่อละอองเกสรดอกไม้

nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง20 ละอองเกสรหลายชนิดจากทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ทั้ง 13 ชนิดได้รับการยืนยันดังแสดงด้านล่าง

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ X ยับยั้งได้

ภาพต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Miscanthus, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Alnus japonica, หญ้าทิโมที, และต้น Humulus japonicus
ภาพปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ละอองเกสรดอกไม้หลายชนิดจะแพร่กระจายในภูมิภาคและฤดูที่แตกต่างกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับละอองเกสรดอกไม้

nanoe™ X เข้าจับกับละอองเกสรดอกไม้​.

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้​

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง20

20องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

การสลายและยับยั้งสารอันตราย²¹ที่พบใน PM 2.5

ภาพเมืองที่มีอากาศเต็มไปด้วยมลพิษ

ประสิทธิภาพในการสลายสารอันตราย เช่น กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) และพาราฟิน (hexadecane) ได้รับการยืนยัน21

แผนภาพอธิบายว่าสารอันตรายคืออะไรและแสดงให้เห็นว่าสารอันตรายต่างๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศในเขตเมืองสามารถตกลงมาบนพื้นดินในบางสภาพอากาศได้อย่างไร

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ เข้าจับกับสารอันตราย

nanoe™ เข้าจับกับสารอันตราย​

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของสารอันตราย

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของสารอันตราย​

สารอันตรายถูกยับยั้ง21

สารอันตรายถูกยับยั้ง21

ประสิทธิภาพ

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อกรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก)
กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อพาราฟิน (hexadecane)
[ ประสิทธิภาพ ]

21องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนสารอินทรีย์เกาะแน่นในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ ผลการทดสอบ: กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF096) พาราฟิน (hexadecane) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 16 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF089)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

ผิวชุ่มชื้นและผมที่เงางามยิ่งขึ้น

ภาพผู้หญิงกำลังยิ้มในกระจก

nanoe™ X จะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น22-23 นอกจากนี้ความชื้นปริมาณมากที่พบใน nanoe™ X ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วย ผมจึงตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น24

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X ความชุ่มชื้นจะระเหยออกไปจากผิวหนัง ซึ่งอาจทำให้เกิดการหลุดลอกของหนังกำพร้า ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าความชุ่มชื้นถูกกักเก็บไว้ในผิวหนังและหนังกำพร้าได้รับการดูแลให้เรียบเนียนได้อย่างไรเมื่อใช้ nanoe™ X ภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X สัมผัสของผิวหนังจะไม่สม่ำเสมอ ไม่กระชับ และมักจะหลุดลอกออก ภาพแสดงให้เห็นว่าผิวหนังมีเส้นสามเหลี่ยมและไม่หลุดลอกเมื่อใช้ nanoe™ X

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นให้ผิวได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์23-24

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้นในสภาพแวดล้อม 20 เปอร์เซ็นต์

ผมนุ่มสลวยและเป็นเงางามเมื่อใช้ nanoe™ X24

ภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X เส้นผมจะเริ่มเสียสมดุลความชุ่มชื้น ซึ่งทำให้ผมแห้งเสีย เนื่องจากเส้นผมสะท้อนแสงได้ยาก ความเงางามจึงลดลงและมีสัมผัสที่หยาบกระด้าง

22องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ระยะพัก–90 นาที; ระยะเวลาการสัมผัส nanoeTM X –60 นาที การกักเก็บ–60 นาที ผู้เข้าร่วมทดสอบ: ผู้หญิงอายุ 30-49 ปีจำนวน 8 คนที่มีผิวแห้งจนถึงปกติ ผลการทดสอบ: การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในผิวเทียบเท่าการเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จาก 30% เป็น 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม (USG-KT-14K-012-TM)
23องค์กรที่ทำการทดสอบ: สถาบันวิจัย FCG Research Institute, Inc. วิธีการทดสอบ: จากผู้หญิงอายุ 40 ± 2 ปีจำนวน 20 คน ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์ผลิต nanoe™ ที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นเวลา 28 วันที่บ้าน (19104)
24องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ลบ.ม. อุณหภูมิห้อง 25 °C ความชื้น 40% ผม 6 ช่อถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นระยะ 2 ม. และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoe™ ซ้ำหลายครั้งโดย เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง (USD-KS-15S-009-TM) วิธีการ: ปล่อย nanoeTM X สารเป้าหมาย: เส้นผม

ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

การลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

ภาพผักที่ดูสดและชุ่มชื้น

nanoe™ X ที่แพร่กระจายไปทั่วตู้เย็นสามารถสลายสารกำจัดศัตรูพืชได้ การล้างด้วยน้ำหลังเก็บในตู้เย็นที่มี nanoe™ X สามารถขจัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้มากกว่าการล้างด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X เข้าสลายอนุภาคของสารกำจัดศัตรูพืช จึงชำระล้างสารตกค้างออกได้ง่าย

อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้

อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้

อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ)

อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ)

ซึ่งจะทำให้ล้างสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างออกได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งจะทำให้ล้างสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างออกได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพ

อัตราการลดลงของสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างหลังการล้าง (3 วันถัดมา)26

กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของไดไนโคนาโซลเพิ่มขึ้น 1.75 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X
กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของอะซอกซีสโตรบินเพิ่มขึ้น 2.87 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X

26องค์กรที่ทำการทดสอบ: TECHNO SCIENCE Corporation หมายเลขใบรับรอง 20020273-001 สารกำจัดศัตรูพืชที่ทำการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลและอะซอกซีสโตรบิน วิธีการทดสอบ (จำนวน=2): รับสัมผัสเป็นเวลา 3 วันโดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X และหลังการล้างด้วยน้ำ สภาพการทดสอบ: ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. ที่อุณหภูมิ 5°C และความชื้นสูงกว่า 70% โดยเปิดใช้งาน nanoe™ X ซ้ำหลายครั้งโดยเปิด 20 นาที และปิด 40 นาที กระบวนการทดสอบ: 1) ใส่สารกำจัดศัตรูพืชลงไปในจานขนาด φ2.8 ซม. 2) วางจานไว้ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. 3) หลังจากนั้น 3 วัน ล้างจานด้วยน้ำ 4) วัดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่บนจาน 5) ทำการวิเคราะห์ด้วย LC/MS ผลการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลที่ตกค้างลดลง 77.7% เมื่อใช้ nanoe™ X ลดลง 44.4% เมื่อไม่ใช้ nanoe™ X อะซอกซีสโตรบินลดลง 59.3% เมื่อใช้ nanoe™ X และลดลง 12.5% เมื่อไม่ใช้ nanoe™ X หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของ nanoe™ X สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผักหรือผลไม้