คนขับ

ผู้โดยสารหลายคนถามผมเกี่ยวกับอุปกรณ์ nanoe™ X! และผมก็บอกผู้โดยสารเสมอว่าชื่นชอบอุปกรณ์นี้เพียงใด อากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ที่สิงคโปร์

nanoe™ X ถูกวางไว้ข้างๆ ที่นั่งคนขับภายในรถยนต์ Grab