สมาชิกที่ทำงานในพื้นที่ทำงานส่วนตัว

ผู้ประกอบการที่มีตารางงานยุ่งๆ มักต้องการพื้นที่สำนักงานที่ดีเพื่อจดจ่อกับการทำงาน เทคโนโลยี nanoe™ X ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถพกพาอากาศบริสุทธิ์ติดตัวไปได้ทุกที่ จึงสามารถกลับไปสำนักงานได้อย่างง่ายดาย

ที่ Hub Hyde Park - พื้นที่ทำงาน

เครื่องผลิต nanoe™ X ที่วางไว้ในพื้นที่ทำงานของ Hub