Pause
ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X คืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
nanoe™ X ทำงานอย่างไร
nanoe™ X ทำงานอย่างไร
nanoe™ X ทำงานอย่างไร

nanoe™ X,
คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิล (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) มีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบแสดงโครงสร้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่เป็นแหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของ nanoe™ X ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกสร้างขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี nanoe™ X จะถูกกักเก็บไว้ในน้ำ

A: อนุมูลไฮดรอกซิล
B: ไฟฟ้าสถิต
C: ถูกกักเก็บในน้ำ (H₂O)

กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับอะตอมไฮโดรเจนโดยการเข้าจับกับอะตอมนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังมองหาอะตอมไฮโดรเจน
ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากอีกโมเลกุลหนึ่ง

เกิดอะไรขึ้นกับสารที่สูญเสียอะตอมไฮโดรเจน

ภาพ nanoe™ X กำลังเข้าจับกับแหล่งกำเนิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังอยู่ในเนื้อผ้า

nanoe™ X เข้าจับกับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลใน nanoe™ X กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ภาพเนื้อผ้าที่ถูกขจัดกลิ่นออกไปเนื่องจากสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดการสูญเสียไฮโดรเจน

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

การกำจัดกลิ่นในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
แม้จะปิดไปแล้ว

มีประสิทธิภาพต่อไวรัสเกาะแน่นบางชนิด

ภาพแสดงให้เห็นว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนผ้าปูโต๊ะในร้านอาหารซึ่งชายคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดอยู่ถูกยับยั้งด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™ X

อนุภาค nanoe™ X จะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้าเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่เกาะติดกับเก้าอี้เพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การใช้ nanoe™ X อย่างต่อเนื่องสามารถชะลอการเสื่อมของเนื้อผ้าได้

มีประสิทธิภาพต่อไวรัสเกาะแน่น

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพต่อไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนสวิตช์ไฟ

nanoe™ X ไม่ได้มีประสิทธิภาพต่อไวรัสในอากาศบางชนิดเท่านั้น แต่รวมถึงไวรัสบางชนิดที่ติดอยู่บนสิ่งของที่คุณสัมผัสบ่อยๆ ด้วย เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ และเก้าอี้

ไม่ต้องดูแลรักษา

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

เครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษา เนื่องจากขั้วไฟฟ้าระดับละอองจะอยู่ในน้ำระหว่างกระบวนการผลิต และทำด้วยไทเทเนียม เครื่องผลิต nanoe™ X ช่วยให้การรักษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เพิ่มการใช้ nanoe™ X ในประเทศญี่ปุ่น ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกที่ ทุกเวลา

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ทำหน้าที่ในการรักษาความสะอาดให้สิ่งต่างๆ ในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีผู้ใช้บริการและจับต้องสิ่งของเป็นจำนวนมาก

ร้านสะดวกซื้อซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากคือหนึ่งในสถานที่ที่สามารถนำ nanoe™ X ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรถยนต์ Lexus

Panasonic ยืนยันว่า Jaguar Land Rover ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์หรู จะนำเทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ไปใช้ในระบบ HVAC ภายในรถยนต์ในอนาคต

โลโก้บริษัท JR East Railway

ถูกนำไปใช้กับรถไฟสาย Yamanote (E235) นับตั้งแต่ปี 2015 เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยของ nanoe™ X ได้รับการยืนยันแล้ว

ร่างกายของคุณได้รับการชำระล้างเมื่อหายใจ บ้านของคุณสามารถชำระล้างได้ด้วย nanoe™ X

ร่างกายของคุณได้รับการทำความสะอาดเมื่อหายใจ
บ้านของคุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วย nanoe™ X

ความจริงแล้ว มนุษย์ผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลขึ้นในร่างกายของเราผ่านกระบวนการหายใจ และเราใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ในการยับยั้งสารมลพิษเพื่อทำความสะอาดภายในร่างกายของเรา nanoe ™ X สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 4.8 ล้านล้านอนุมูลต่อวินาทีในสภาวะที่ถูกกักเก็บในน้ำ ซึ่งเท่ากับหนึ่งใน 5 แสนเท่าที่มนุษย์สามารถทำได้
เทคโนโลยี Nanoe เพียงแค่นำเอาสมดุลของธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในอาคารเท่านั้น จึงมีความปลอดภัย

nanoeX คือไอออนอนุภาคขนาดนาโนที่ถูกกักเก็บในน้ำ ถูกสร้างขึ้นจากน้ำ จึงมีความเป็นธรรมชาติ การทดสอบความปลอดภัยได้รับการยืนยันตามข้อมูลด้านล่าง

สารที่ทดสอบ

ชื่อการทดสอบ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ผลกระทบต่อโครโมโซม

การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เซลล์จากการเพาะเชื้อ

Japan Bioassay Research Center*⁵
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP))

ผลต่ออวัยวะในการหายใจ

การทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธีการทดสอบซ้ำ

Life Science Research Laboratory*⁶
(สถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ Cause Investigation Institution Network)

ผลกระทบทางพิษวิทยาและการก่อมะเร็ง

การทดสอบการเกิดพิษเรื้อรังและการก่อมะเร็งร่วมกัน

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อ DNA

Comet Assay

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายและหญิง
และทารกในครรภ์

การทดสอบความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อย่างง่าย

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi

Prof. Masahiro Sakaguchi

มหาวิทยาลัย Azabu
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ I

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง