พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของ CS-T24KB4H5 (3.0HP / 24,200 BTU)
ข้อมูลทั่วไป ประเภท แบบฝังเพดาน
รุ่นหน่วยภายใน CS-T24KB4H5
รุ่นหน่วยภายนอก CU-YT24KBH5
- ต่ำสุด 7,100 BTU/h, 2.10 kW
- สูงสุด 26,300 BTU/h, 7.70 kW
- เฉลี่ย 24,200 BTU/h, 7.10 kW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้า 1 phase / 220 V / 50 Hz
- กระแสไฟฟ้า 10.1 A
- กำลังไฟฟ้า (เฉลี่ย / ต่ำสุด / สูงสุด) 2.14 kW / 0.65 kW / 2.6 kW
COP (Coefficient of Performance) 3.32 W/W
ปริมาณลม 20 m3/min
- ระดับความดันเสียง(หน่วยภายใน dB(A)) 38/33 (Hi/Lo)
- ระดับความดันเสียง(หน่วยภายนอก dB(A)) 50
- ระดับกำลังเสียง(หน่วยภายใน dB) 53/48 (Hi/Lo)
- ระดับกำลังเสียง(หน่วยภายนอก dB) 68
ขนาดหน่วยภายใน สูง x กว้าง x ลึก (มม.) 246 x 840 x 840
ขนาดหน้ากาก สูง x กว้าง x ลึก (มม.) 950 x 950 x 45
ขนาดหน่วยภายนอก สูง x กว้าง x ลึก (มม.) 795 x 875+70" x 320
-หน่วยภายใน 26 kg
-หน้ากาก 4.5 kg
-หน่วยภายนอก 65 kg
การต่อท่อ -ท่อส่งแก๊ส 15.88 มม. , 5/8 นิ้ว
-ท่อของเหลว 9.52 มม. , 3/8 นิ้ว
ความยาวท่อ -ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) 7.5 - 30 เมตร
-ความยาวท่อแนวตั้ง 25 เมตร/20 เมตร. (CU บน/CU ล่าง)
-ความยาวท่อสูงสุดที่ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่ม 30 เมตร
-ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์ -
-ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสม (หน่วยติดตั้งภายนอก) 16-43 °C
อุปกรณ์เสริม หน้ากากรุ่น CZ-BT03P / แผ่นฟอกอากาศ Super Alleru-Buster รุ่น CZ-SA11P

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม