พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของ FY-10ESNP
ข้อมูลทั่วไป ความยาว (มม.) - สูง 72
- ต่ำ 62
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) - สูง 0.40
- ต่ำ 0.29
ความเร็วลมออก (ม./วินาที) - สูง 13.0
- ต่ำ 11.1
ปริมาตรลม(CMH) - สูง 750
- ต่ำ 630
ระดับเสียง(เดซิเบล) - สูง 46
- ต่ำ 42
น้ำหนัก(กก.) 12

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม