Zorlu Çevre Koşullarında Bile Meyveleri ve Sebzeleri Panasonic’in BT Sera Projesi ile Yetiştirin

Zorlu iklimlerde bile ürün yetiştiren bilgisayar kontrollü bir sera

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının fon sağladığı bir projenin parçası olarak Panasonic, meyvelerin ve sebzelerin, zorlu iklimlerde bile yıl boyunca yetiştirilmesini mümkün kılmak için gelişmiş çiftçilik çözümleri geliştirmektedir. Şirketin en son projesi BT Sera olarak adlandırılmaktadır. Uygulanabilirliğini göstermek için proje, Okinawa’da Ishigaki adasındaki BT Sera test tesisinde domates ve çilek yetiştirmektedir. Ishigaki’nin yıllık ortalama 2.000 milimetre (78,7 inç) yağış oranı ve sık yaşanan kasırga ve tayfunları ile alt tropikal bir iklimi vardır.  

Fotoğraf: Okinawa’daki Ishigaki adasında bulunan BT Sera test tesisinin havadan çekimi.

BT Sera’daki bilgisayar sistemleri, gün boyunca tutarlı bir iklimi sürdürmek için sıcaklığı ve nemi kontrol etmektedir. Sistemler ayrıca optimum yetiştirme ortamının nasıl oluşturulacağını belirlemek için de bu verileri analiz amaçlı ölçmektedir.

Panasonic, şirketin sebze yetiştirme sistemlerini ve tarım tesislerini üretirken tasarladıkları da dahil olmak üzere bir sürü teknolojiyi bu projeye katmıştır. Algılama, veri aktarımı gibi çeşitli çözümler ve ölçüm teknolojileri, diğer şirketler ile kurulan iş birliklerinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

BT Sera ayrıca Panasonic’in kızılötesi soğurumlu perdelerini de kullanmaktadır. Plazma televizyonların gelişimi ile edinilen bu teknoloji, seranın içindeki sıcaklığı etkin şekilde kontrol etmek için kullanılır. Perdeler, sera sıcaklıklarının yükselmesini önlemeye yardımcı olarak kızılötesi ışınları engeller ve ayrıca domatesleri ve çilekleri doğrudan güneş ışığından korur. Panasonic’in Yeşil Kliması için geliştirdiği hava soğutucu buğu çözümü olan sulama sistemi, içerideki sıcaklığı ve nemi optimum seviyelerde sabitlemeye yardımcı olan oldukça ince bir buğu püskürtür.  

Fotoğraf: BT Sera’nın kızılötesi soğurumlu perdeleri
Fotoğraf: BT Sera’nın buğu tipi sıcaklık ve nem dengeleyicisi

Smart Saien’s (sebze bahçesi) Cloud olarak bilinen iklim kontrol sistemi, BT Sera’nın içindeki ışığı, sıcaklığı, nemi ve buğuyu otomatik olarak ve hatta uzaktan kontrol etmektedir. Bu bulut tabanlı yönetim sistemi, algılama verilerinin kayıtlarını izler ve bunları tutar, ayrıca daha iyi çevre yönetimi için iklim kontrol programını periyodik olarak günceller.

Fotoğraf: BT Sera’da kullanılmakta olan Smart Saien’s (sebze bahçesi) Cloud işlem ekranı

Temel tarım yöntem bilgilerini aktarma

Panasonic, bu sproje için ayrıca Cultivation Navi adlı bulut tabanlı tarım yönetim sisteminden de yararlanmıştır. Şirket, iyi tarım protokolleri de dahil yetiştiricilik işlemleri yönetimine odaklanarak çiftçiliğe ilişkin yöntem bilgilerini ölçmekte ve sanallaştırmaktadır, ayrıca bu verileri bir yazılım programı olarak kullanılabilir hale getirmektedir. Panasonic bu çözümün, tarıma ilişkin yöntem bilgilerini gelişmekte olan ülkelere ve gelecek nesillere aktarmada hizmet etmesini ummaktadır.  

Fotoğraf: BT Sera’da kullanılmakta olan Cultivation Navi adlı bulut tabanlı tarım yönetim sisteminin işlem ekranı

Panasonic, yapı malzemelerinin üreticisi ve tasarımcısı olarak kapsamlı bir deneyime sahiptir ve serayı inşa ederken de bu uzmanlıktan tam olarak yararlanmıştır. Kullanılan güçlü, yüksek kaliteli malzemeler, saniyede 50 metrelik (saatte 111,8 mil) hıza sahip rüzgara karşı dayanma kapasitesine sahiptir.

BT Sera, BM’nin Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’ne ulaşmada yardımcı olacak tarım çözümleri tasarlamaya ilişkin büyük stratejisinin bir parçasıdır.

17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi (SDG)

Görüntü: Sürdürülebilir Gelişme Hedefi Hedef 1: Yoksulluğa Son, Hedef 2: Açlığa Son, Hedef 3: Sağlıklı Bireyler, Hedef 4: Nitelikli Eğitim, Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hedef:6 Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması, Hedef 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim, Hedef 13: İklim Eylemi, Hedef 14: Sudaki Yaşam, Hedef 15: Karasal Yaşam, Hedef 16: Barış, adalet ve güçlü kurumlar, Hedef 17: Hedefler için Ortaklıklar Bu gelişme hedefleri, 2030’a doğru ilerlerken dünya genelindeki sözleşmelerimizde olmaya devam edecek.

Panasonic, tarım çözümleri işinde BT Sera projesi aracılığıyla edindiği derslerden yararlanmayı amaçlıyor. Uzun vadeli hedef, yerel iklimden bağımsız olarak dünyanın her yerinde, yıl boyunca meyve ve sebze yetiştirebilmektir.

 

* Bu proje, NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution’ın (“Bilgi Entegrasyonu ve İnovasyon Alanı”ndaki ArGe fonları ile) Proje fonları ile desteklenmektedir.

Image: A Better Life, A Better World

İletişim

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
İletişim [Küresel Site]