Sürdürülebilir Deniz Ürünleri Projesi Çevreyi Öncelikli Tutmakta ve Merkeze Yerleştirmektedir

Panasonic şirket kafeteryalarında, sürdürülebilirlik gözetilerek yetiştirilen balıklar bulunmaktadır

Dünyanın artan nüfusu nedeniyle deniz kaynakları tükenme tehdidi altındadır. Panasonic şirket kafeteryaları, sürdürülebilir uygulamalar benimsenerek üretilen ve ayrıca BM’nin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinden (SDG’ler) olan Hedef 14’e (Sudaki Yaşam) ulaşmada katkı sunması da amaçlanan deniz ürünlerinin yer aldığı “sürdürülebilir deniz ürünlerini” menülerine eklemek de dahil olmak üzere çeşitli yollarla insanları aydınlatmada bir sahne olarak kullanılmaktadır.

17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi (SDG)

Görüntü: Sürdürülebilir Gelişme Hedefi Hedef 1: Yoksulluğa Son, Hedef 2: Açlığa Son, Hedef 3: Sağlıklı Bireyler, Hedef 4: Nitelikli Eğitim, Hedef 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Hedef:6 Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, Hedef 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması, Hedef 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Hedef 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim, Hedef 13: İklim Eylemi, Hedef 14: Sudaki Yaşam, Hedef 15: Karasal Yaşam, Hedef 16: Barış, adalet ve güçlü kurumlar, Hedef 17: Hedefler için Ortaklıklar, bu gelişme hedefleri, 2030’a doğru ilerlerken dünya genelindeki sözleşmelerimizde olmaya devam edecek.

Aşırı avlanma ve akuakültür, su kaynaklarının tüketiminde sürekli artışa neden olmaktadır. Karşı önlemlerin alınmaması durumunda gelecek nesiller balık ve kabuklu deniz ürünlerinin tadını çıkaramayabilirler. Bizden sonra gelecek olanlar için okyanusların ve nehirlerin sunduğu bu armağanları korumak adına Panasonic, Mart 2018’den bu yana şirket kafeteryalarında menülere sürdürülebilir deniz ürünlerini dahil etmektedir. Bu inisiyatif, genel merkezi Japonya’da olan bir şirket için türünün ilk örneğidir.  

Sürdürülebilir deniz ürünleri, balık yetiştiriciliği ve akuakültür endüstrilerindeki üreticilerin kaynak yönetimini, çevreyi ve toplumu gözeterek sürdürülebilir üretim yöntemlerini kullandıkları deniz ürünleri anlamına gelmektedir. Ocak 2020’den başlayarak 30 şirket kafeteryasının menülerine sürdürülebilir deniz ürünleri dahil edilmiştir ve Panasonic, 2020 mali yılı sona ermeden önce Japonya’daki 100.000’in üzerinde çalışandan oluşan iş gücüne hizmet veren yaklaşık 100 kafeteryanın tümünde bunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.  

Fotoğraf: Panasonic şirket kafeteryasının girişi. Sürdürülebilir deniz ürünlerinin posterleri ve afişleri sergileniyor. Sırada bekleyen çok sayıda insan.
Fotoğraf: Sürdürülebilir deniz ürünlerinden oluşan bir menü seçkisi. Miyagi Bölgesinden kızarmış istiridyeler. Bir tepside servis edilen beyaz pirinç ve miso çorbası.
Fotoğraf: Şirket kafeteryasında sürdürülebilir deniz ürünleri menüsünden bir şeyler yiyen Panasonic çalışanları.

Sürdürülebilir deniz ürünlerinin tüketiminin onaylanması

Dünya genelinde teşvik edilen deniz kaynaklarını koruma inisiyatiflerinden biri, sürdürülebilir deniz ürünlerinin seçilmesi sürecidir. Denizcilik Yönetim Konseyi (MSC) ve Akuakültür Yönetim Konseyi (ASC), sertifikasyon için kurulmuş sistemlerdir. Tüketicilerin, bu sistemlerden biri kapsamında verilen sertifika etiketini taşıyan deniz ürünlerinden seçmeye başlamaları durumunda sertifikayı almayı amaçlayan balık yetiştiriciliği endüstrisi operatörlerinin sayısı artacaktır. Bu durum, denizlerin zengin cömertliğinin korunmasını sağlayacaktır.

Görüntü: MSC sertifika işareti. MSC sertifikası, sürdürülebilir ve doğru yöntemlerle yönetilen balık yetiştiriciliği için Denizcilik Yönetim Konseyi tarafından verilir. İşaret, şu şekilde görünmektedir. “ONAYLI SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ ÜRÜNLERİ, MSC, www.msc.org”
Görüntü: ASC sertifika işareti. ASC sertifikası, çevre ve toplum üzerindeki çevresel yükü minimize etmek için sorumlu balık yetiştiriciliği Akuakültür Yönetim Konseyi tarafından düzenlenmektedir. İşaret, şu şekilde görünmektedir. “Sorumlu Şekilde Yetiştirildi, asc sertifikalı, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic, sürdürülebilir deniz ürünlerini kullanmaya başladığında zorlu engellerle karşılaştı. Şirket kafeteryasının menüsünde sunulanların sürdürülebilir deniz ürünleri olduğunu söyleyebilmek için sadece deniz ürünü tedarikçileri değil, aynı zamanda da ithalatçılar, toptancılar, işleyiciler, distribütörler ve ikram şirketleri de dahil olmak üzere sürece dahil olan tüm şirketlerin tüm tedarik zinciri kapsamı genelinde uyumlu olmaları gerekir. Gözetim Zinciri (CoC), bu şirketlerin sertifikayı almak için geniş bir kapsama sahip koşulları karşılamalarını şart koşarak takip edilebilirliğin güvence altına alındığını garanti eder.

Onaylı deniz ürünlerinin tedarik akışı

Görüntü: “Gözetim Zinciri (CoC) sertifikası, tüm deniz ürünü işlemleri için gereklidir.” Bu şema, onaylı deniz ürünlerinin tedarik akışını göstermektedir. Deniz ürünü tedarikçileri için MSC sertifikası ya da ASC sertifikası gereklidir. İthalatçılar, toptancılar, işleyiciler, distribütörler ve ikram şirketleri için ayrıca CoC sertifikası da gereklidir. Bu sertifikaların tümünü edindikten sonra şirket kafeteryaları, sürdürülebilir deniz ürünlerini servis edebilir.

Bu inisiyatifin etkisini maksimize etmek için Panasonic, şirket dışındaki çabalarını hızlandırmaktadır. Şirket, bu ürünlerin tanınırlığını büyük ölçüde genişletmek adına şirket kafeteryalarında sürdürülebilir deniz ürünlerini sunmaları için onları teşvik ederek diğer şirketlere aktif bir biçimde destek sunmaktadır. Ayrıca ikram endüstrisinin üyelerinin CoC sertifikasını almaları konusunda da destek vermektedir.

Panasonic, farkındalık geliştiren faaliyetler aracılığıyla tüketici davranışlarında büyük bir değişime ilham kaynağı olmayı ummaktadır. Temel fikir, çalışanların sürdürülebilir deniz ürünlerini denemeleri, değerlendirmeleri ve diğerlerine bundan bahsetmeleridir. Ve bu ve bunun gibi inisiyatiflerin sürekli gelişimi aracılığıyla şirket, deniz kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Fotoğraf: Panasonic şirket kafeteryasındaki servis köşesi. Sürdürülebilir deniz ürünlerine ilişkin bilgi posterleri sergileniyor. Posterler, “Günün Özel Sürdürülebilir Deniz Ürünleri Menüsünü” açıklıyor.
Fotoğraf: Panasonic şirket kafeteryasının genel görünümü. Çok sayıda kişi yemek yiyor.
Görüntü: A Better Life, A Better World

İletişim

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
İletişim [Küresel Site]