Проект соціально-відповідального використання морепродуктів виносить захист довкілля на перший план

У корпоративних їдальнях компанії Panasonic представлена риба, вирощена за принципами сталого розвитку

Морські ресурси знаходяться під загрозою вичерпання через збільшення населення світу. Корпоративні їдальні компанії Panasonic використовуються для інформування людей у різні способи, зокрема шляхом додавання в меню відновлюваних морепродуктів — морепродуктів, отриманих за принципами сталого розвитку —, що також сприяє досягненню мети 14 (збереження морських ресурсів) зі списку цілей сталого розвитку ООН (SDG).

17 цілей сталого розвитку (SDG)

Зображення. Цілі сталого розвитку. Мета 1: подолання бідності; мета 2: подолання голоду; мета 3: міцне здоров’я і добробут; мета 4: якісна освіта; мета 5: гендерна рівність; мета 6: чиста вода та належні санітарні умови; мета 7: доступна та чиста енергія; мета 8: гідна праця та економічне зростання; мета 9: промисловість, інновації та інфраструктура; мета 10: скорочення нерівності; мета 11: сталий розвиток міст та спільнот; мета 12: відповідальне споживання та виробництво; мета 13: пом’якшення наслідків зміни клімату; мета 14: збереження морських ресурсів; мета 15: захист екосистем суші; мета 16: мир, справедливість та сильні інститути; мета 17: партнерство заради сталого розвитку. Узгоджена робота над досягненням цих цілей на міжнародному рівні триватиме до 2030 року.

Надмірне виловлювання та розведення риби є одним із факторів постійного збільшення споживання водних ресурсів. Якщо не вжити відповідних заходів, майбутні покоління будуть позбавлені задоволення скуштувати риби чи морепродуктів. Щоб зберегти цих мешканців океанів та річок для наших нащадків, компанія Panasonic у березні 2018 р. додала до меню своїх корпоративних їдалень відновлювані морепродукти. Ця ініціатива є першим подібним починанням для компанії, головний офіс якої знаходиться в Японії.  

Відновлюваними можна назвати морепродукти, які виловлюються або вирощуються з використанням соціально-відповідальних методів та з урахуванням таких важливих факторів, як довкілля, суспільство та необхідність раціонального використання природних ресурсів. У січні 2020 р. відновлювані морепродукти вже були присутні в меню 30 корпоративних їдалень, і до кінця фінансового 2020 року компанія Panasonic планує додати їх у меню всіх 100 їдалень, де харчуються більше 100 000 співробітників її японських підрозділів.  

Фото. Вхід до корпоративної їдальні компанії Panasonic. Показано плакати й банери, присвячені відновлюваним морепродуктам. Вишикувалося багато людей.
Фото. Меню з відновлюваними морепродуктами. Устриці, смажені у фритюрі, з префектури Міяґі. Білий рис і місо-суп на таці.
Фото. Співробітники компанії Panasonic вибирають їжу з меню в корпоративній їдальні, де подають відновлювані морепродукти.

Сертифікація відновлюваних продуктів для споживання

Одна з ініціатив щодо захисту морських ресурсів, що активно впроваджується в усьому світі, полягає у виборі відновлюваних морепродуктів. З метою сертифікації було створено Морську опікунську раду (Marine Stewardship Council, MSC) та Опікунську раду з аквакультури (Aquaculture Stewardship Council, ASC). Що більше споживачів обиратимуть морську продукцію зі сертифікаційним знаком, отриманим від одного з цих органів, то більше рибопромислових компаній намагатимуться отримати таку сертифікацію. Це допоможе захистити багатство морів.

Зображення. Сертифікаційний знак MSC. Знак MSC можна отримати від Морської опікунської ради, що сертифікує рибні господарства, які працюють у раціональний та соціально-відповідальний спосіб. Знак виглядає таким чином: «CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org» (СЕРТИФІКОВАНІ ВІДНОВЛЮВАНІ МОРЕПРОДУКТИ, MSC, www.msc.org)
Зображення. Сертифікаційний знак ASC. Сертифікацію ASC контролює Опікунська рада з аквакультури, метою якої є забезпечення відповідального розведення риби для зменшення навантаження на довкілля та суспільство. Знак виглядає таким чином: «Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG» (Отримано з відповідального рибного господарства, сертифіковано asc, ASC-AQUA.ORG).

Впроваджуючи відновлювані морепродукти, компанія Panasonic зіткнулася із серйозними перешкодами. Щоб компанія могла заявити про те, що в меню її корпоративних їдалень використовуються відновлювані морепродукти, відповідати вимогам мають всі залучені компанії: не лише постачальники морепродуктів, але й імпортери, оптові торговельні фірми, підприємства з переробки продукції, дистриб’ютори, постачальники харчових продуктів та інші учасники ланцюжка постачань. Система контролю ланцюжка постачань гарантує забезпечення відстежуваності, вимагаючи, щоб ці компанії виконали широкий перелік вимог для отримання сертифікату.

Процес отримання сертифікованих морепродуктів

Зображення. «Сертифікація ланцюжка постачань необхідна для всіх підприємств, що займаються обробкою морепродуктів.» На цій схемі зображено процес отримання сертифікованих морепродуктів. Постачальники морепродуктів повинні мати сертифікат MSC або ASC. Сертифікація ланцюжка постачань також необхідна для імпортерів, оптових компаній, підприємств із переробки, дистриб’юторів та постачальників харчових продуктів. Після отримання всіх цих сертифікатів у корпоративних їдальнях можна подавати відновлювані морепродукти.

З метою збільшення ефективності цієї ініціативи компанія Panasonic активізує зусилля за межами компанії. Компанія надає активну підтримку іншим компаніям, заохочуючи їх додавати відновлювані морепродукти до меню їхніх корпоративних їдалень, суттєво розширюючи уявлення про цю продукцію. Вона також допомагає із сертифікацією ланцюжка постачань представникам галузі громадського харчування.

Компанія Panasonic сподівається за допомогою заходів із підвищення обізнаності досягти значних змін у поведінці споживачів. Вона закликає своїх працівників просто спробувати відновлювані морепродукти та розповісти про них іншим. Шляхом постійного просування цієї та інших подібних ініціатив компанія має намір зробити свій внесок у збереження морських ресурсів та у формування соціально-відповідального суспільства.

Фото. Сервісний куточок у корпоративній їдальні компанії Panasonic. На дисплеї відображаються плакати з інформацією про відновлювані морепродукти. На плакатах написано: «Сьогодні спеціальне меню з відновлюваними морепродуктами!»
Фото. Загальний вигляд корпоративної їдальні компанії Panasonic. Багато людей їдять.
Зображення. A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [міжнародний сайт]