Основний підхід до кадрових ресурсів

Basic Approach of Human Resources

"Люди – це основа будь-якого бізнесу. Перш ніж створювати продукти, потрібно розкривати людський потенціал і розвивати його". Відповідно до цієї філософії розвиток кадрів завжди був пріоритетним для компанії Panasonic упродовж усього її існування. Основним фактором нашої політики щодо кадрових ресурсів є розбудовування взаємовигідних відносин між компанією та працівниками. Ці відносини досягаються шляхом втілення різних ініціатив, які за основу мають такі принципи: участь у керуванні компанією, оцінювання відповідно до ефективності роботи та поважне ставлення до кожного працівника як окремої особистості. По суті, цей підхід означає, що ми переслідуємо одночасно дві цілі: підтримання зростання бізнесу та заохочення працівників до саморозвитку в рамках виконання їхніх робочих зобов’язань. Саме так створюється дружелюбне та працьовите робоче середовище компанії Panasonic.

Тренування та розвиток робочих навичок працівників

Розвиток кадрових ресурсів

Відповідно до твердження "Люди творять бізнес" зростання та розвиток бізнесу залежать безпосередньо від розвитку працівників. Одне з основних завдань керівників – щоденний нагляд за розвитком кадрових ресурсів і керування цим розвитком.

Керівникам слід пам’ятати, що перш ніж змінювати спосіб роботи інших, потрібно показати приклад і спочатку вдосконалити власний спосіб роботи. Розвиток кадрових ресурсів має сприяти покращенню якості роботи персоналу та стимулювати персонал до особистого саморозвитку.

З цією метою компанія Panasonic створила в 1957 році "Політику кадрових ресурсів", що складається з таких розділів: "Основна мета розвитку кадрових ресурсів", "Вимоги до роботи всіх працівників групи компаній Panasonic" і "Основні вказівки щодо роботи керівників". Щоб застосувати ці політики на міжнародному рівні, було створено "Політику щодо розвитку кадрових ресурсів", яка містить зрозуміліший та стисліший опис основної філософії. Усі працівники групи компаній Panasonic ознайомлені з Політикою кадрових ресурсів, що сприяє розвитку кожної окремої особистості та створенню сприятливих умов для такого розвитку.

Політика щодо розвитку кадрових ресурсів (витяг)

I. Основна мета розвитку кадрових ресурсів
Основна мета – це розтлумачення Філософії керування компанією Panasonic (ФКК) для працівників, щоб стимулювати їх до виконання своїх обов’язків із дотриманням Філософії. Особлива увага приділяється розвитку кадрів для застосування на практиці "Вимог до роботи всіх працівників групи компаній Panasonic", які перелічено нижче.

II. Вимоги до роботи всіх працівників групи компаній Panasonic
Наведені нижче положення – це вимоги до роботи працівників групи компаній Panasonic, яких ці працівники повинні дотримуватися. Усім працівникам слід ставитися до цих вимог як до правил і постійно прикладати зусилля для подальшого свого розвитку.

 1. Застосовувати на практиці Філософію керування компанією
 2. Завжди показувати готовність до роботи
 3. Думати та діяти в інноваційному напрямі
 4. Ставитися з повагою до приєднання нових кадрів і різноманітності персоналу
 5. Мислити всебічно

III. Основні правила для керівників
Одне з основних завдань керівників – щоденний нагляд за розвитком кадрових ресурсів і керування цим розвитком. Нижче наведено правила для керівників, яких потрібно дотримуватися за принципом "розвиток людського потенціалу має перевагу над створенням продуктів".

 1. Бути беззаперечним лідером, не поступаючись своїми переконаннями
 2. Створювати організацію та культуру роботи, яка б сприяла розкриттю потенціалу працівників
 3. Спонукати інших працівників до саморозвитку
 4. Надавати можливості для досягнення нових цілей
 5. Створювати робочі місця для будь-якого типу людей і цінувати кожного працівника, незважаючи на його відмінності від інших
 6. Цінувати персонал за його вчинки або спроби
 7. Розвивати здорові відносини між керівництвом і працівниками компанії