Образ навколишнього середовища в 2050 році

Компанія Panasonic прагне не лише виробляти але й ефективніше використовувати енергію. Так щоб рівень здобутої енергії перевищував би рівень енергоспоживання.

У 2017 році компанія Panasonic сформулювала «Бачення навколишнього середовища 2050 Panasonic» («Бачення навколишнього середовища 2050»), щоб визначити довгострокові цілі щодо екологічного керування.

Образ навколишнього середовища в 2050 році

Щоб забезпечити «покращення життя» й «екологічне середовище у світі», компанія Panasonic прагне виробляти й ефективніше використовувати енергію, так щоб перевищувати рівень енергоспоживання, сприяючи цим формуванню суспільства чистої енергії з комфортнішим способом життя.

Енергоспоживання < Виробництво енергії

На даний момент відносно до рівня енергоспоживання (енергія, використовувана для нашої комерційної діяльності, наприклад під час виробництва, і енергія, використовувана нашими продуктами в руках клієнтів) частка виробленної енергії (чиста енергія, яка виробляється та/або надається за допомогою продуктів і послуг від Panasonic, наприклад фотогальванічних систем електрогенерації, акумуляторів і енергетичних рішень) становить лише одну десяту. Відтепер ми будемо розробляти технології покращення енергозбереження для продуктів і модернізувати виробничі процеси, так щоб зменшувати енергоспоживання. Що стосується виробництва енергії, ми будемо розширювати підрозділи, пов’язані з генерацією та акумулюванням енергії, а також будемо сприяти формуванню нових соціальних систем, наприклад hydrogen society (водневого суспільства), щоб збільшити рівень чистої енергії.

Завдяки цим зусиллям компанія Panasonic намагатиметься зробити так, щоб рівень «створеної енергії» перевищив рівень «спожитої енергії» до 2050 року.

Дізнатись більше:

Зменшення викидів вуглекислого газу

Компанія Panasonic докладає значних зусиль щодо зменшення рівня викидів вуглекислого газу (CO2), як готовими
продуктами, так і на етапі їх виробництва, реалізації, а також офісними приміщеннями компанії.

Глобальне потепління наразі є нагальною проблемою, перед якою постало людство. Компанія Panasonic працює над зменшенням рівня викидів вуглекислого газу, який вважається причиною глобального потепління, як своєю продукцією, так і під час виробництва. Зокрема через те, що електричні прилади споживають більше електроенергії під час їх використання, ніж під час виробництва, компанія Panasonic працює над всебічним зменшенням викидів вуглекислого газу, спираючись на такі чотири аспекти: «економія електроенергії», «створення електроенергії», «накопичення електроенергії» та «керування електроенергією».

Типовим прикладом розробки енергозберігаючих продуктів є технологія ECONAVI, яка використовує датчики, щоб визначати нераціональне споживання електроенергії та автоматично заощаджувати її. До енергоутворюючих продуктів належать системи виробництва електроенергії фотоелектричними установками та побутові системи спільного виробництва тепла й електроенергії на основі паливних елементів, а до продуктів, що накопичують електроенергію, – літій-іонні акумулятори. Ми також створили свій внесок у керування електроенергією та розробили й представили на ринку об’єднану систему виробництва та накопичення електроенергії, яка дає змогу розумно використовувати електроенергію завдяки поєднанню фотоелектричного електрогенератора та акумуляторних батарейок, а також систему розумного керування споживанням електроенергії в домашніх умовах – HEMS (Home Energy Management System).

Щодо діяльності, яка стосується процесу виробництва, можна зазначити залучення нашої компанії до заходів зі створення екологічних виробничих об’єктів, які мають на меті максимально зменшити негативний вплив на навколишнє середовище на заводах Panasonic по всьому світу. У рамках таких ініціатив ми запровадили системи керування споживанням електроенергії приблизно на 300 заводах в усьому світі, і нам успішно вдається скоротити енергоспоживання шляхом візуалізації умов використання електроенергії та результатів заходів зі зменшення енерговитрат.

Окрім описаних вище заходів, ми разом із нашими партнерами також постійно заохочуємо зменшення рівня викидів вуглекислого газу завдяки різним видам удосконалень у логістиці та в роботі офісного персоналу.

Ми плануємо зменшити викиди вуглекислого газу завдяки діяльності у сфері виробництва та вдосконаленню якості готових продуктів і послуг.

Вторинна переробка ресурсів

Компанія Panasonic робить свій внесок у виховання екологічно відповідального суспільства завдяки орієнтованому на переробку відходів виробництву,
яке має на меті зберегти обмежені ресурси задля майбутнього.

Разом зі швидким ростом економіки в усьому світі проблеми, пов’язані з ресурсами, набувають усе більшої уваги та турбують суспільство. Пошук нових ресурсів і сировини не лише негативно впливає на світове навколишнє середовище, а й може призвести до вичерпання корисних копалин і різкого зростання цін на сировину.

Визнаючи свою відповідальність, як виробничої компанії, ми працюємо над різними ініціативами для максимального зменшення використання у виробництві нових матеріалів. Однією з таких ініціатив є застосування перероблених ресурсів, засноване на концепції вторинного використання сировини. Ми беремо пластмасу з продукції, строк експлуатації якої вже минув, зокрема з телевізорів, холодильників, кондиціонерів, пральних чи сушильних машин, переробляємо її та отримуємо матеріали для нових побутових приладів. До того ж, перероблені метали використовуються, як корпусні матеріали.

Крім досягнутих результатів, описаних вище, ми маємо намір скоротити кількість відходів до нуля, зменшуючи їх захоронення до абсолютного мінімуму. Наприклад, у Сінгапурі пісок, який використовується як основа для виробництва компонентів кожуха для холодильних компресорів, традиційно утилізувався скиданням його на звалища. Натомість зараз пісок оброблюється й сортується для повторного використання як стрижневої суміші у виробничому процесі або повторно використовується як будівельний матеріал зовнішніми компаніями. Це призвело до суттєвого зменшення кількості відходів, зокрема тих, що можуть приносити прибуток, а також скорочення витрат на закупівлю матеріалів і утилізацію піску.

Ми й надалі плануємо робити свій внесок у покращення якості життя та виховання екологічно відповідального суспільства, безперервно впроваджуючи виробництво, орієнтоване на переробку відходів.

Ми продовжимо роботу над ефективним використанням ресурсів, розвиваючи виробництво, засноване на переробленні відходів.

Обачне використання обмежених водних ресурсів

Компанія Panasonic працює над створенням продуктів, здатними економити воду,
а також над заощадженням водних ресурсів у виробничій діяльності

Дев’яносто вісім відсотків води на Землі – це морська вода. З 2 % прісної води, що залишилися, і за винятком льодовиків та інших недоступних водних ресурсів, обсяг води в озерах, річках і поверхневих підземних водоймах складає не більше 0,01 %. Згідно зі звітом про глобальні ризики, опублікованим у доповіді Всесвітнього економічного форуму в січні 2015 року, водна криза посіла перше місце у переліку ризиків, маючи найбільший вплив на нашу планету.

Враховуючи це, щоб заощадити воду для побутових, промислових і сільськогосподарських потреб, яка необхідна для формування та підтримання належних умов життя, компанія Panasonic уживає заходів для збереження водних ресурсів як самою продукцією, так і у виробничій діяльності. Ретельно проаналізувавши споживання води нашими продуктами, ми розробили функції, які дають змогу зекономити значний обсяг води, використовуючи її максимально ефективно, завдяки покращенню контролю витрат води і її циклічному використанню. До таких продуктів належать пральні/сушильні й посудомийні машини, туалети з теплою водою та пласкі кухонні витяжки з функцією очищення.

Ми працюємо над зменшенням впливу на навколишнє середовище наших виробничих процесів, використовуючи менший обсяг свіжої води, зливаючи менший обсяг стічних вод і відновлюючи та перероблюючи їх. Одним із прикладів є завод у місті Нісікіногама компанії Eco Solutions, що належить корпорації Panasonic, який виготовляє сонячні панелі. На ньому повторно використовують стічні води, злиті під час очищення води, фільтруючи нечистоти за допомогою ще однієї водоочищувальної установки.

Ми плануємо й надалі заощаджувати водні ресурси шляхом ефективного використання води та запобігання її забрудненню.

Зменшення негативного впливу хімічних речовин

Компанія Panasonic контролює використання хімічних речовин на всьому ланцюгу постачання, щоб захистити споживачів і навколишнє середовище від негативного впливу.

Хімічні речовини, що використовуються в побутових електричних приладах та інших продуктах для дому, багато в чому підтримують забезпечене та комфортне життя. Водночас, через те, що деякі хімічні речовини мають негативний вплив на здоров’я людей і навколишнє середовище, важливо здійснювати контроль за використанням хімічних речовин, починаючи з етапів розробки та виробництва продукту, враховуючи вплив продукту на здоров’я людей і навколишнє середовище під час його використання та після утилізації.

Усвідомлюючи такий вплив, компанія Panasonic дотримується відповідних законів і нормативно-правових актів кожної країни та здійснює діяльність відповідно до своєї базової політики щодо зменшення негативного впливу хімічних речовин протягом усього строку експлуатації продукту – від постачання матеріалів і виробництва продукту до його використання споживачем і утилізації.

Компанія Panasonic працює над визначенням хімічних речовин, що містяться в продуктах. Вона дбає про безпеку та надійність своєї продукції, тому ретельно оцінює вплив хімічних речовин на здоров’я людей і навколишнє середовище та з власної ініціативи припиняє використання тих речовин, які можуть становити потенційний ризик.

Крім цього, для запобігання забрудненню повітря, води та ґрунтів на прилеглих до заводів територіях, а також для запобігання негативним наслідкам для людей, які живуть поряд, компанія Panasonic працює над зменшенням кількості хімічних речовин, що використовуються на її виробничих об’єктах, шляхом удосконалення методів виробництва.

Ми прагнемо зменшити вплив хімічних речовин на здоров’я людей і навколишнє середовище.

Збереження біологічного розмаїття

Компанія Panasonic працює над збереженням біологічного розмаїття у трьох основних напрямках: готова продукція, матеріально-технічне забезпечення та землекористування.

Наша суспільна діяльність побудована на природних багатствах (ресурсах екосистем), зокрема залежить від наявності ґрунтів, повітря, води, рослин і тварин. Природа ґрунтується на тендітному балансі життя, тому важливо зберегти біологічне розмаїття, щоб передати все його багатство наступному поколінню.

Компанія Panasonic ретельно аналізує вплив своєї господарської діяльності на біологічне розмаїття та робить власний внесок у його захист. Зокрема, компанія заохочує ініціативи в таких трьох основних напрямках: (1) готова продукція – збільшення продуктів, які сприяють збереженню біологічного розмаїття; (2) матеріально-технічне забезпечення – сприяння екологічним закупівлям деревини з метою стабільного використання лісних ресурсів; і (3) землекористування – використання озеленених територій у структурних підрозділах компанії для внеску у збереження біологічного розмаїття.

Стосовно готової продукції, спільно з міжнародними громадськими організаціями було побудовано систему об’єктивного оцінювання внеску продукту в збереження біологічного розмаїття, яка застосовується компанією Panasonic у виробництві продукції.

Крім цього, до наших критеріїв акредитації продукту на звання екологічно безпечного додані пункти, які стосуються біологічного розмаїття, і ми добровільно оцінюємо зв’язок між матеріалами, функціями та біологічним розмаїттям.

У сфері матеріально-технічного забезпечення компанія Panasonic провела багато консультацій із Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) у Японії, сформулювала положення щодо екологічної закупівлі деревини групою компаній Panasonic і наразі заохочує закупівлю матеріалів з урахуванням збереження біологічного розмаїття.

Щодо землекористування, було оцінено біологічне розмаїття озеленених територій на об’єктах компанії Panasonic і її здатність до вироблення механізмів, які не лише зберігають рідкісні види місцевих рослин і тварин, але й забезпечують місцевій дикій природі органічний зв’язок із довкіллям, щоб сприяти продовженню життя й відтворенню.

Компанія Panasonic продовжить співпрацювати з місцевими урядами, природозахисними громадськими організаціями та спеціалізованими установами для збереження біологічного розмаїття.

Докладнішу інформацію можна знайти в розділі «Природоохоронна діяльність».

Ми й надалі піклуватимемося про біологічне розмаїття й докладемо всіх зусиль для його збереження.