Підвищення рівня якості та забезпечення безпечності продукції

Компанія Panasonic вважає безпечність продукції за свій найвищий пріоритет
і виробляє продукти, які по-справжньому корисні для клієнтів.

Компанія Panasonic приділяє значну увагу безпечності продукції та намагається створювати безпечні та надійні продукти, які можуть використовуватися нашими клієнтами в усьому світі незалежно від умов експлуатації.

Через це в Політиці якості Panasonic говориться, що компанія «буде якісно обслуговувати клієнтів, надаючи їм продукти та послуги, які постійно відповідають потребам клієнтів і суспільства». Компанія Panasonic також у рамках окремо визначеної базової політики безпечності продукції піклується про те, щоб принципи гарантії якості та безпечності продукції ретельно дотримувалися в рамках усієї групи Panasonic.

Щоб реалізувати ці політики на практиці, кожна компанія запровадила системи, які дають змогу цій компанії працювати незалежно та відповідно до власних правил під наглядом директора з якості (CQO). Крім того, компанія Panasonic періодично проводить «стратегічні наради з якості» та «наради директорів із якості», щоб підвищити рівень співпраці в рамках групи та сприяти реалізації заходів із підвищення якості.

Щоб забезпечити виробництво, у рамках якого безпечність продукції є найвищим пріоритетом, у 2012 році компанія Panasonic реорганізувала Комітет із загальної безпечності продукції групи й утворила Робочу групу з технологій безпеки й Робочу групу зі стандартів безпеки в рамках цього комітету. Залучаючи ці робочі групи, компанія розробила ретельно продумані технології безпеки та відповідні стандарти безпечності продукції, що дозволило створити кращу, послідовнішу систему. Оскільки функції безпеки все частіше вимагаються в автомобілях, роботах і інших виробах, компанія Panasonic рекомендує проходити сертифікацію зі стандартів безпеки партнерам групи, щоб забезпечити безпеку в рамках цих категорій продуктів.

У вкрай маловірогідному випадку, коли стається інцидент, пов’язаний із виробом, компанія Panasonic одразу встановлює факти щодо інциденту, аналізує причини та проводить випробування. Якщо компанія приходить до висновку, що інцидент, пов’язаний із виробом, є серйозним, ці відомості швидко та в повному обсязі доводяться до відома керівництва компанії та відповідних державних установ. Тим часом, щоб забезпечити безпеку для своїх клієнтів, група Panasonic діє консолідовано, запроваджуючи всі відповідні заходи.

Дізнатись більше:

Зв’язок із клієнтами

Ми забезпечуємо своїм клієнтам довіру, спокій і задоволення згідно з власною філософією «справжнього обслуговування».

Філософія керування Panasonic полягає в тому, щоб сприяти розвитку суспільства за допомогою своїх продуктів і послуг, завжди ставлячи на перше місце свого клієнта. Спираючись на цю філософію, компанія намагається покращити рівень задоволення клієнтів і пропонує продукти, рішення та послуги, які покращують життя людей у світі.

Виконуючи ремонтні роботи або надаючи сервісну підтримку клієнтам у рамках міжнародної мережі сервісних центрів, компанія Panasonic прагне демонструвати щирість, точність і швидкість, а також намагається діяти зі скромністю та вдячністю. Ця модель поведінки спирається на принцип «справжнього обслуговування», який сповідувався засновником компанії. Фундаментальний принцип діяльності компанії полягає в тому, щоб забезпечувати клієнтам довіру, спокій і задоволення.

Крім того, компанія Panasonic розробила набір Базових правил роботи з клієнтами (відповідно до стандарту ISO 10002), який допомагає належним чином реагувати на запити та скарги від клієнтів у рамках групи. Ми запровадили системи керування, що відповідають вимогам ISO, на основі Базових правил роботи з клієнтами з урахуванням законодавства кожної країни або регіону.

Заходи з підвищення рівня задоволення клієнтів реалізуються під наглядом керівництва Panasonic у співпраці між головним офісом і іншими дочірніми компаніями. Відділи по роботі з клієнтами в компаніях по збуту Panasonic по всьому світу збирають відомості про послуги та якість у своєму регіоні, а також запити клієнтів тощо. Ця інформація використовується для того, щоб забезпечувати якість і безпечність продуктів, і допомагає розробляти продукти, які відповідають потребам клієнтів на кожному конкретному ринку.

Персонал відділу по роботі з клієнтами в Японії ділиться накопиченими знаннями та досвідом з іншими, підвищуючи таким чином рівень обслуговування клієнтів.

Компанія Panasonic застосовує різноманітні методи для аналізу думки клієнтів (VOC) і використовує результати аналізу — шляхом координації між відділами планування продуктів, проектування, конструювання та якості, з одного боку, і відділами маркетингу та продажів, з іншого боку, — щоб покращувати розробку продуктів, функціональність, якість, керівництва з експлуатації, оновлення каталогів і маркетингові заходи.

Компанія Panasonic вважає свої заходи VOC практичною реалізацією своєї філософії керування, спрямованої на забезпечення задоволення клієнтів. Компанія заохочує всіх працівників ураховувати думку клієнтів компанії у своїй роботі.

Дізнатись більше:

Інформаційна безпека та захист персональної інформації

Ми зосереджуємося на заходах з інформаційної безпеки, щоб попередити втрати для своїх клієнтів, ділових партнерів і інших осіб.

Компанія Panasonic добре розуміє важливість захисту особистих даних і іншої інформації, яку їй передають клієнти. Компанія створила систему заходів із керування інформаційною безпекою та намагається обробляти інформацію належним чином по всій групі шляхом розробки та застосування глобальних правил і нормативних вимог.

Компанія Panasonic намагається підвищити рівень знань і усвідомлення серед усіх працівників і надає їм потрібне навчання, щоб вони могли поводитися з інформацією належним чином. Це включає навчання щодо нових форм ризиків для всіх працівників групи, для персоналу залежно від їхньої посади в організації та для тих, хто обробляє особисті дані й іншу інформацію, передану компанії Panasonic.

Враховуючи очікуване зростання напрямку «Інтернет речей», компанія Panasonic реалізує ініціативи щодо відповідальності перед суспільством, керуючи даними таким чином, щоб захистити конфіденційність, оскільки існує вірогідність, що обсяги таких особистих даних зростатимуть, наприклад журналів активності.

Дізнатись більше:

Відповідальні оголошення й реклама

Підвищення цінності бренду Panasonic
шляхом публікації чесної та достовірної корпоративної інформації.

Останніми роками у світі сталася низка корпоративних скандалів, тому суспільство почало все прискіпливіше приглядатися до діяльності корпорацій. Суспільство почало активно ставити питання щодо корпоративного керування, корпоративної соціальної відповідальності, корпоративної поведінки, а також щодо того, як реалізується керування бізнесом у цілому. Через це корпоративні повідомлення стають усе важливішими.

Кодекс поведінки Panasonic визначає наступні політики для наших базових корпоративних комунікацій.
(1) Комунікації
Використовуючи свої корпоративні комунікації, які включають наші суспільні зв’язки та рекламні заходи, ми надаємо чесну та достовірну інформацію щодо своїх базових ділових політик, а також щодо своїх продуктів, послуг і технологій. Наша мета — краще інформувати своїх клієнтів і інші зацікавлені сторони, підвищуючи таким чином цінність наших брендів. Одночасно ми постійно дослухаємося точки зору суспільства, щоб ураховувати її у своїй діловій діяльності та проектах із маркетингу й збуту.
(2) Достовірний вміст вирази
Ми не робимо жодних заяв, які є неправдивими, можуть увести в обману, є шахрайськими або нечесними. Наша реклама не містить жодних дискредитуючих тверджень і не має ані політичного, ані релігійного підтексту.
(3) Креативність і інновації
Наша мета — розвивати та демонструвати креативність і інноваційність у своїх корпоративних комунікаціях, так щоб у споживачів складалося враження, що вони можуть довіряти нашим брендам.

Дізнатись більше:

Принципи чесної діяльності

Відповідно до вимог законодавства та нашої власної корпоративної філософії,
ми прагнемо покращувати соціальні стандарти по одному, просуваючи принципи чесної ділової діяльності

Оскільки наша компанія працює у всьому світі, з певною частотою стаються прикрі ситуації, проте це пов’язано не лише зі свідомою нечесною поведінкою або кримінальними правопорушеннями, але також може ставатися через брак обізнаності чи розуміння. Компанія Panasonic вважає, що дотримання законів, нормативних вимог і нашої власної корпоративної філософії в рамках усієї ділової діяльності — це запорука успішності нашого бізнесу. Ми намагаємося ретельно дотримуватися цих правил, прагнучи просувати принципи чесної діяльності в усіх країнах і регіонах світу, так щоб можна було сформувати збалансоване суспільство. У Кодекс поведінки Panasonic включено вимоги Рекомендацій ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) для міжнародних підприємств і інші норми.

Дотримуючись власного Кодексу поведінки, ми розгорнули глобальну мережу юридичних відділів, управлінців і виконавчих директорів, які відповідають за дотримання Кодексу поведінки. Крім того, у штат компанії входять менеджери з експортного контролю й інші посадовці, які відповідають за контроль над іншими різноманітними напрямками діяльності в наших компаніях, бізнес-підрозділах і регіональних штаб-квартирах поза межами Японії.

Кожного вересня ми оголошуємо «Місяць дотримання вимог», і протягом цього періоду ми проводимо певні заходи, щоб привернути увагу до необхідності дотримуватися вимог етики й закону. Протягом цього місяця ми проводимо «Опитування про обізнаність щодо вимог», щоб визначити ступінь обізнаності щодо вимог серед своїх працівників у всьому світі. Крім того, щорічно ми перевіряємо стан дотримання й запровадження «Кодексу поведінки Panasonic» в усіх своїх бізнес-підрозділах у світі.

Крім того, щоб уникнути прикрих ситуацій і швидко усувати недоліки, ми організували «гарячі лінії» для таємних повідомлень у Японії та в інших країнах, а також для своїх ділових партнерів.

Завдяки цим заходам ми краще розумітимемо проблеми та зможемо вдаватися до заходів, які допоможуть реалізувати покращення на рівні конкретного бізнес-підрозділу. Ми також можемо збирати цей досвід централізовано на рівні головної штаб-квартири групи, після чого враховувати його в розробці корпоративних заходів залежно від соціальних умов. Наразі наші основні пріоритети — це «боротьба з картельними змовами» та «боротьба з хабарництвом державних службовців».

Дізнатись більше:

Повага до прав людини

Компанія Panasonic визначила конкретний набір політик щодо прав людини
і побудувала систему керування для дотримання політик.

Повага до прав людини — це базове правило міжнародної спільноти, і повага до прав споживачів і робітників — це важливий момент для компанії, яка веде свою діяльність у всьому світі.

Компанія Panasonic офіційно зазначила у своєму Кодексу поведінки, що «ми маємо дотримуватися прав людини й робити все можливе, щоб розуміти, визнавати та поважати різноманітні культури, релігії, точки зору, закони та правила людей, які проживають у різних країнах і регіонах, де ми ведемо бізнес». Компанія Panasonic підтримує базові принципи Загальної декларації прав людини ООН, Декларацію Міжнародної організації праці про базові принципи та права у сфері праці, Рекомендації ОЕСР для міжнародних підприємств, а більша частина принципів, визначених у цих деклараціях і рекомендаціях, була врахована при розробці Кодексу поведінки Panasonic. Крім того, компанія Panasonic враховує принципи загальних прав людини при побудові системи керування. Це включає посилання на Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини, які були прийняті на Раді ООН з прав людини в червні 2011 року.

У 2015 фінансовому році компанія Panasonic запровадила «Глобальні політики щодо прав людини й праці», а також розгорнула систему керування дотриманням цієї політики. Ця система включає керівництво, де описано процедури щодо правильної оцінки ризиків і впливу на права людини, проведення самостійних перевірок для визначення ризиків, усунення цих виявлених ризиків і постійного вдосконалення. Крім того, у цьому керівництві описуються й інші моменти. Починаючи з 2016 фінансового року компанія Panasonic буде поступово впроваджувати цю систему на робочих місцях у всьому світі.

Старший керуючий виконавчий директор — це посадова особа, яка відповідає за реалізацію ініціатив в області прав людини. Відповідальні відділи — це підрозділ із людських ресурсів і трудових відносин, який працює в штаб-квартирі Panasonic, а також відділи кадрів у відповідних бізнес-підрозділах на місцях. Крім того, у кожній компанії та бізнес-підрозділі утворено консультацію, куди працівники можуть звернутися з питаннями щодо сексуальних домагань, дискримінації на робочому місці та щодо інших питань, пов’язаних із правами людини. Також забороняється будь-яка дискримінація, щоб захистити права працівників, і політики також визначають принципи розподілу робочого часу й оплати праці, поміж інших питань.

Окрім заходів, які стосуються своїх працівників, компанія Panasonic також співпрацюватиме зі своїми постачальниками у всьому світі. Мета цієї співпраці — просувати повагу до прав людини та правильно визначати законодавство й особливості трудових відносин у різних країнах.

Дізнатись більше:

Розвиток людських ресурсів і просування різноманітності

Просування заходів щодо розвитку людських ресурсів і різноманітності,
де кожен працівник може повноцінно розкрити свої здібності незалежно від віку, статі чи національності.

Бізнес компанії Panasonic зростає, тому важливо формувати організаційну культуру, яка сприяє розвитку людських ресурсів, так щоб кожен працівник міг повністю розкрити свої здібності і, таким чином, допомогти розвитку компанії.
Тому компанія Panasonic вважає, що просування різноманітності —це невід’ємний елемент її бізнес-стратегії, і вона надає велику кількість можливостей усім здібним і амбіційним працівникам, а також активно намагається формувати сприятливе для роботи середовище.
У 2011 фінансовому році компанія Panasonic виклала цей підхід у вигляді Глобальної політики різноманітності. Після цього дана політика запроваджується в усьому світі.

Глобальна політика різноманітності

Група Panasonic — це наразі одна з провідних бізнес-груп у світі, яка пропонує великий асортимент електронної продукції, що застосовується в повсякденному житті. Оскільки ми прагнемо стимулювати прогрес у суспільстві й покращувати життя людей шляхом виробництва, кожен працівник грає провідну роль на своїй посаді та напряму впливає на ділову діяльність компанії Panasonic.
Компанія Panasonic об’єднує людей різного походження, наприклад, з точки зору регіону, культури й історії, які мають різні здібності й особливості, включаючи стать, вік, расу, вірування, релігію, національність, сексуальну орієнтацію й гендерну ідентифікацію. Кожна людина має право на свою думку, і завдяки обміну цими думками між країнами та бізнес-підрозділами ми можемо створювати більш інноваційні цінності. Таким чином, компанія Panasonic продовжуватиме бути групою компаній, де досвід нікуди не зникає й накопичується та де інновації впроваджуються завдяки залученню всіх зацікавлених сторін. Ми дуже сподіваємося, що, використовуючи різні підходи та точки зору, ми зможемо пропонувати унікальні продукти та послуги своїм клієнтам.
Щоб досягти цього, важливо давати шанс на успіх мотивованим людям в усіх країнах і регіонах, незалежно від їхньої статі, національного походження або якихось інших особливостей. Ми активно впроваджуємо принципи різноманітності, так щоб кожен працівник міг якомога краще продемонструвати свою особистість і здібності й сприяти таким чином загальному успіху нашої групи компаній. Ми продовжуватимемо реалізувати амбіційне завдання — стати «№ 1 в області просування різноманітності в кожній країні та регіоні».

Що стосується конкурсного відбору керівників і формування кадрового резерву, компанія Panasonic розробила глобальні стандарти, системи, процеси й ІТ-інфраструктуру. Компанія шукає та забезпечує розвиток найбільш придатних кандидатів незалежно від віку, статі або національного походження та робить усе можливе, щоб забезпечувати планове кар’єрне зростання для своїх працівників.

Компанія Panasonic розробила кількісні критерії для оцінки кандидатів на ключові посади в групі компаній, спираючись на поширений міжнародний стандарт. Усі посади певного рівня або вище вважаються «керівними», і корпоративний підрозділ контролює процес призначення поточного вищого керівництва й кандидатів на заміщення цих посад. Крім того, компанія утворила «Комітет керування ресурсами», де об’єктивно, прозоро та відкрито обговорюється кар’єрне просування кандидатів на заміщення ключових посад.

Дізнатись більше:

Техніка безпеки та санітарні вимоги на робочому місці

Запровадження вимог до техніки безпеки та санітарних вимог на робочому місці,
щоб створювати комфортне й безпечне робоче середовище та сприяти добробуту всіх працівників.

Одне з найголовніших завдань для компаній — створити безпечне та комфортне робоче середовище, а також піклуватися про фізичне й емоційне здоров’я своїх працівників.

Мета системи керування технікою безпеки та санітарними вимогами на робочому місці в групі компаній Panasonic — створити комфортне та безпечне робоче середовище, спираючись на найсучасніші передові методи роботи, що, у свою чергу, сприятиме добробуту працівників групи й розвитку її бізнесу. Крім того, група визначила у своїх правилах, що вона ретельно стежитиме за здоров’ям і безпекою працівників підрядників, які працюють повний робочий день на об’єктах компанії Panasonic.

Щоб мати змогу впроваджувати вимоги щодо техніки безпеки й санітарні вимоги на робочому місці та постійно їх покращувати, компанія Panasonic запровадила відповідну систему керування майже на всіх своїх виробничих майданчиках у всьому світі. Системи, реалізовані на місцях, в основному включають систему керування технікою безпеки й санітарними вимогами на робочому місці Panasonic, яка відповідає стандарту OHSAS18001, проте з урахуванням місцевих особливостей діяльності компанії. Якщо це вимагається клієнтами, компанія Panasonic також проводить зовнішню сертифікацію за стандартом OHSAS18001 для своїх об’єктів.

Відповідно до цієї системи, у компанії Panasonic існує чіткий розподіл обов’язків і відповідальності між працівниками в плані реалізації вимог із техніки безпеки та санітарії. Система також включає періодичний аналіз бізнес-підрозділів із залученням керівництва, що дає змогу компанії за необхідності впроваджувати коригувальні дії. Компанія Panasonic періодично — принаймні раз на рік — проводить оцінку ризиків, щоб виявити залишкові ризики нещасних випадків на робочому місці або захворювань і усунути їх. У разі виявлення ризиків відповідні заходи рішучо запроваджуються в порядку пріоритетності. Крім того, якщо в компанії стався нещасний випадок на робочому місці, компанія Panasonic розповсюджує цей конкретний приклад у корпоративній інтрамережі, щоб кожен міг зробити певні кроки й уникнути повторення цієї ситуації у себе на місцях.

Персонал групи Panasonic, який відповідає за техніку безпеки й санітарні вимоги, бере участь у щорічному Форумі з техніки безпеки та санітарії на робочому місці для працівників, де разом вони вивчають конкретні приклади та заходи різних бізнес-підрозділів, відвідують лекції запрошених фахівців і беруть участь в інших заходах, де вони можуть покращити свої знання й набути практичних навиків для подальшої роботи на місцях.

Дізнатись більше:

Відповідальний ланцюжок постачань

Ми намагаємося побудувати збалансований ланцюжок постачань, упроваджуючи
корпоративно відповідальні закупки разом зі своїми постачальниками.

У сучасному світі закупки сировини та деталей — це невід’ємний елемент будь-якого виробничого процесу. Компанія Panasonic наполягає на тому, що ці напрямки діяльності стосуються певних соціальних обов’язків, наприклад захисту прав людини й навколишнього середовища.

Через це постачання відмінно якісних товарів і технологій більше не достатньо. Крім того, компанія Panasonic намагається працювати лише з тими постачальниками, які демонструють соціальну відповідальність у п’яти областях: прозорі закупки; екологічні закупки; дотримання законів і соціальних стандартів; інформаційна безпека; і повага до прав людини, прав працівників, а також до вимог техніки безпеки й санітарії.

Щоб працівники, залучені до процесів закупок, краще розуміли принципи корпоративної соціальної відповідальності щодо закупок, а також були краще обізнані в цій сфері, ми розробили внутрішні правила та керівництва з відповідальних закупок. Необхідна інформація розповсюджується у вигляді друкованих матеріалів, через інтрамережу, а також у рамках учбових занять.

У березні 2016 року група Panasonic опублікувала вимоги до корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), мета яких — описати наше ставлення до соціально відповідальних закупок. Ці вимоги відомі як «Рекомендації щодо просування КСВ у ланцюжку постачань Panasonic» (надалі «Рекомендації з закупок»), і вони спираються на міжнародні стандарти та стандартні підходи в цій галузі. Ми хочемо, щоб наші постачальники дотримувалися цих рекомендацій.

Ці Рекомендації з закупок було складено японською, англійською, китайською, тайською, в’єтнамською й індонезійською мовою, і ми розсилаємо їх усім своїм постачальникам електронною поштою, щоб вони мали змогу ознайомитися з ними. Крім того, ці рекомендації опубліковані на нашому веб-сайті.

Ми також провели зустрічі для постачальників, присвячені КСВ, у Китаї та Південно-Східній Азії. У Китаї на таких заходах були присутні близько 400 постачальників, а в Південно-Східній Азії й Індії — близько 3000.

Якщо потрібна додаткова інформація, див. розділ «Для постачальників», присвячений нашим закупкам.

Посилання на пов’язані відомості

Крім того, стосовно мінералів із зон конфлікту, які фінансують організації, що не поважають права людини, шкодять навколишньому середовищу, практикують корупцію або діють якимсь іншим неетичним чином у зонах конфлікту, ми намагаємося дотримуватися рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо перевірок відповідальних ланцюжків постачань стосовно мінералів із зон конфлікту й небезпечних регіонів.

Завдяки цим зусиллям разом зі своїми постачальниками ми намагаємося формувати збалансовані ланцюжки постачань.

Дізнатись більше:

Суспільні зв’язки

Компанія Panasonic прагне вирішувати соціальні проблеми, реалізуючи заходи як корпоративний громадянин і як комерційна компанія.

Компанія Panasonic намагається брати участь у вирішенні соціальних проблем, покращувати життя та рівень добробуту у всьому світі й розвивати суспільство за допомогою комерційних і корпоративних соціальних заходів відповідно до лозунгу компанії «Краще життя — кращий світ».

З усіх поточних проблем у світі особливої уваги потребує зростання бідності серед людей у всьому світі, як у розвинених країнах, так і в країнах з економікою, що розвивається або формується. Цілі стійкого розвитку були затверджені ООН у 2015 році як план дій для людства, Землі та процвітання. Серед 17 цілей і 169 цільових показників, описаних у цих цілях, одна з найбільш нагальних — це подолання бідності.

Коносуке Мацусіта, засновник Panasonic, розумів бідність як зло і вважав, щоб мета бізнесу — подолати її. У той час як стандарти життя покращилися для багатьох і вдалося досягти певних успіхів у плані боротьби з бідністю, багато країн і регіонів не отримали своєї частки в цьому зростанні, і розриви в стандартах навіть у так званих розвинених країнах стали ще більшими.

Зважаючи на цю ситуацію, компанія Panasonic хоче докластися до вирішення цих соціальних проблем і побудувати стійке міжнародне суспільство за допомогою громадських заходів, наприклад таких, які стимулюють розвиток людства, нові можливості й взаємне розуміння. Компанія сподівається робити це разом з усіма зацікавленими сторонами, використовуючи свої продукти та технології, а також знання та ресурси, отримані на виробництві, на користь іншим.

Дізнатись більше: