BƯỚC 1

BƯỚC 1
Nhấn “…” để truy cập các tính năng khác.

BƯỚC 2

BƯỚC 2
“BẬT” nanoe™ X
(Nếu công tắc màu xanh dương, nghĩa là đang BẬT).

BƯỚC 3

BƯỚC 3
Logo nanoe™ X sẽ xuất hiện khi điều
hòa không khí chuyển sang Chế độ sưởi ấm.