Chất lượng không khí trong nhà tối ưu là gì?

Chỉ số nóng bức do độ ẩm

Không chỉ kiểm soát nhiệt độ mà kiểm soát độ ẩm cũng ảnh hưởng đến sự thoải mái.

Vùng thoải mái được định nghĩa theo Tiêu chuẩn ASHRAE*.
*Tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE 55-2010

Phạm vi độ ẩm tối ưu để giảm thiểu các tác động có hại cho sức khỏe

Nguồn: Sterling, E.M., và cộng sự. ‘‘Criteria for human exposure to humidity in occupied buildings’’ (Tiêu chí về mức tiếp xúc của con người với độ ẩm trong các tòa nhà có người ở)
ASHRAE Transactions, 1985, quyển 91, Phần 1.