Ghép nối

Việc đăng ký và ghép nối điều hòa không khí và quạt thông gió rất đơn giản.