Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thêm và quản lý người dùng điều khiển máy điều hòa (Thương mại)

Cho phép nhân viên hoặc những người khác trong doanh nghiệp của bạn khả năng vận hành và giám sát cùng một thiết bị điều hòa. Đem lại sự đồng nhất về chất lượng và nhiệt độ không khí chính là mang đến sự thoải mái cho khách hàng.

1.0 Kiểm tra thông tin của thiết bị

Bước 1
Nhấn vào nút “Menu” ở góc trên bên phải màn hình.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 2
Chọn “Danh sách thiết bị”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 3
Chọn vị trí thiết bị của bạn.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 4
Xem ID thiết bị của bạn và các thông tin bổ sung khác.

Quản lý và gán thêm người dùng

2.0 Duyệt người dùng bổ sung

Quản trị viên sẽ nhận được thông báo duyệt người dùng bổ sung. Với điều kiện ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cần được cấp quyền gửi thông báo.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 1
Chọn máy điều hòa bạn muốn chỉnh.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 2
Nhấn vào nút thông báo ở góc trên bên trái.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 3
Nhấn vào tin nhắn.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 4
Chọn mức độ cấp quyền của người dùng bổ sung, sau đó nhấn “Xác nhận”.

Quản lý và gán thêm người dùng

3.0 Kiểm tra danh sách người dùng

Bước 1
Nhấn vào nút “Menu” ở góc trên bên phải màn hình.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 2
Nhấn vào “Chủ sở hữu” để mở rộng menu. Sau đó, nhấn vào “Danh sách người dùng”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Quản trị viên có thể xem người dùng nào có quyền truy cập vào máy điều hòa không khí nào.

Quản lý và gán thêm người dùng

Người dùng bổ sung có thể đăng ký bằng cách thực hiện các bước sau.

4.0 Thêm người dùng bổ sung (Bộ điều khiển từ xa có dây)

4.0 Thêm người dùng bổ sung (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Người dùng bổ sung có thể thiết lập kết nối giữa điều khiển từ xa có dây (cho máy điều hòa tương thích Wi-Fi) và ứng dụng Comfort Cloud thông qua hướng dẫn sau.

Bước 1
Nhấn vào biểu tượng "+"

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 2
Chọn “Điều hòa thương mại”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 3
Chọn "Điều khiển từ xa có dây".

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 4
1.Nhấn nút “  ” trên điều khiển từ xa.

2.Chọn “WLAN” bằng nút “  ”.

3.Chọn “Bật/tắt” bằng nút “  ”.

4.Chọn “Bật” bằng nút “  ”.

5.Chọn “Tiếp theo” trên màn hình ứng dụng.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 5
Chọn và kiểm tra “Trạng thái mạng” bằng cách nhấn nút “ ”.

Vì bạn là người dùng bổ sung, trạng thái mạng phải là “Đã kết nối với bộ định tuyến”.

Nhấn vào “Đã kết nối với bộ định tuyến”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 6
Điều hòa của bạn đang kết nối mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 7
Chọn điều hòa để đăng ký và nhấn “Đăng ký”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 8
1.Nhấn nút “  ” trên điều khiển từ xa để quay lại màn hình trước đó.

2.Chọn “Đăng ký thiết bị” và nhấn “  ”.

3.Nhấn “Tiếp theo”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 9
Điều hòa của bạn đang kết nối mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 10
Nhập mật khẩu và nhấn “Đăng ký”.

*Lưu ý quan trọng: Trước khi tiếp tục, bạn sẽ cần mật khẩu thiết bị. Mật khẩu thiết bị được đặt bởi Admin, người đầu tiên đăng ký điều hòa trên ứng dụng Comfort Cloud.

Quản lý và gán thêm người dùng

Bước 11
Nhập tên điều hòa, tin nhắn cho chủ sở hữu và ghi chú.
Nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Quản lý và gán thêm người dùng

Đăng ký đã hoàn tất. Vui lòng chờ quản trị viên chấp thuận.

Đi tới mục 2.0 Duyệt người dùng bổ sung để biết các bước duyệt người dùng bổ sung.

Quản lý và gán thêm người dùng

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.