Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Cách kiểm tra loại Wi-Fi tích hợp sẵn trong máy điều hòa dân dụng của bạn (Nâng cao hoặc Tiêu chuẩn)

Cách kiểm tra loại Wi-Fi tích hợp sẵn trong máy điều hòa dân dụng của bạn (Nâng cao hoặc Tiêu chuẩn)

Dễ dàng xác định loại Wi-Fi tích hợp sẵn trong máy điều hòa của bạn.

1.0 Wi-Fi tích hợp nâng cao cho điều hòa dân dụng (Kết nối dễ dàng)

• Một mã QR duy nhất bên trong mặt nạ dàn lạnh

hình minh họa vị trí mã QR

• Hai mã QR trên nhãn dán mặt nạ dàn lạnh

hình minh họa vị trí mã QR

Các kiểu máy này có Wi-Fi tích hợp nâng cao.

Nếu bạn thấy máy điều hòa không có mã QR bên trong mặt nạ dàn lạnh hoặc chỉ có một mã QR trên mặt nạ dàn lạnh thì đây là loại Wi-Fi tiêu chuẩn. Xem mục 2.0 Wi-Fi tích hợp tiêu chuẩn cho điều hòa dân dụng.

Lưu ý quan trọng: Việc sử dụng hướng dẫn dành cho kiểu máy điều hòa khác có thể dẫn đến cài đặt không chính xác.

2.0 Wi-Fi tích hợp tiêu chuẩn cho điều hòa dân dụng

• Không có mã QR bên trong mặt nạ dàn lạnh

hình minh họa vị trí mã QR

• Một mã QR trên nhãn dán mặt nạ dàn lạnh

hình minh họa vị trí mã QR

Các kiểu máy này có Wi-Fi tích hợp tiêu chuẩn.

Nếu bạn thấy mã QR bên trong mặt nạ dàn lạnh hoặc hai mã QR trên nhãn dán mặt nạ dàn lạnh thì đây là loại Wi-Fi nâng cao. Xem mục 1.0 Wi-Fi tích hợp nâng cao cho điều hòa dân dụng (Kết nối dễ dàng)

Lưu ý quan trọng: Việc sử dụng hướng dẫn dành cho kiểu máy điều hòa khác có thể dẫn đến cài đặt không chính xác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.