Chế độ hoạt động lightbox9

Chọn chế độ khác cho tình huống lý tưởng.

Thay đổi chế độ.

BƯỚC 1

BƯỚC 1
Chọn một chế độ.

Giải thích chế độ.

Tự động

Tự động

Điều hòa không khí tự động điều chỉnh thông số nhiệt
độ và độ ẩm ở mức quy định (phạm vi nhiệt độ từ 23 - 25°C).

Sưởi ấm

Sưởi ấm

Để làm ấm không khí trong nhà.

Làm mát

Làm mát

Chọn chế độ làm mát để liên tục tận hưởng không khí thoải mái mát mẻ.

Dry

Dry

Chế độ Dry sẽ loại bỏ độ ẩm trong phòng để giữ cho căn phòng có mức độ ẩm thấp.

Quạt

Quạt

Chế độ quạt chỉ cho phép quạt hoạt động để duy trì lưu thông không khí.