đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false seriescategorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Điều hòa treo tường

Chọn thông tin phù hợp với bạn

16 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.298E7 false false false MUA NGAY
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.275E7 false false false MUA NGAY

1 HP - 1.5 HP - 2 HP - 2.5 HPPanasonic Dòng WPU
1 Chiều Tiêu chuẩn Inverter có Wi-Fi

  • nanoe-Gnanoe-G
  • Tích hợp điều khiển bằng Wi-FiTích hợp điều khiển bằng Wi-Fi
  • Chế độ ECO tích hợp trí tuệ nhân tạo A.I.Chế độ ECO tích hợp trí tuệ nhân tạo A.I.
  • Chế độ POWERFULChế độ POWERFUL

nanoe-G, Tích hợp điều khiển bằng Wi-Fi, Inverter, Chế độ ECO tích hợp A.I., Chế độ POWERFUL, Cánh đảo gió BIG FLAP/AEROWINGS, Chế độ Quiet, Môi chất lạnh R32.

CU_CS-WPU9ZKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU9ZKH-8_CU-WPU9ZKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU9ZKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU9ZKH-8_CU-WPU9ZKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU9XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU9XKH-8_CU-WPU9XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU9XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU9XKH-8_CU-WPU9XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU12ZKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU12ZKH-8_CU-WPU12ZKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU12ZKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU12ZKH-8_CU-WPU12ZKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU12XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU12XKH-8_CU-WPU12XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU12XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU12XKH-8_CU-WPU12XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU18XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU18XKH-8_CU-WPU18XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU18XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU18XKH-8_CU-WPU18XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU24XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU24XKH-8_CU-WPU24XKH-8-SPP/ast-2091990.png CU_CS-WPU24XKH-8 /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-WPU/CS-WPU24XKH-8_CU-WPU24XKH-8-SPP/ast-2091990.png

Giá tham khảo:từ 13.790.000 đ

*Giá trên đã bao gồm VAT

5 Stars

*Thể hiện mức hiệu suất năng lượng của model.

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.379E7 false false false MUA NGAY

1 HP - 1.5 HP - 2 HP - 2.5 HPPanasonic Dòng PU
1 Chiều Inverter Tiêu Chuẩn

  • nanoe-Gnanoe-G
  • Chế độ ECO tích hợp trí tuệ nhân tạo A.I.Chế độ ECO tích hợp trí tuệ nhân tạo A.I.
  • Chế độ POWERFULChế độ POWERFUL
  • BIG FLAPBIG FLAP

nanoe-G, Cánh đảo gió BIG FLAP/AEROWINGS, Chế độ POWERFUL, Chế độ ECO tích hợp A.I., Inverter, Môi chất lạnh R32.

CU_CS-PU9ZKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU9/CS-PU9ZKH-8M_CU-PU9ZKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU9ZKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU9/CS-PU9ZKH-8M_CU-PU9ZKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU9XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU9/CS-PU9XKH-8M_CU-PU9XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU9XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU9/CS-PU9XKH-8M_CU-PU9XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU12ZKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU12ZKH-8M_CU-PU12ZKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU12ZKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU12ZKH-8M_CU-PU12ZKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU12XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU12XKH-8M_CU-PU12XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU12XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU12XKH-8M_CU-PU12XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU18XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU18XKH-8M_CU-PU18XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU18XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU1/CS-PU18XKH-8M_CU-PU18XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU24XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU2/CS-PU24XKH-8M_CU-PU24XKH-8M-SPP/ast-2119124.png CU_CS-PU24XKH-8M /content/dam/pim/vn/vi/CS/CS-PU2/CS-PU24XKH-8M_CU-PU24XKH-8M-SPP/ast-2119124.png

Giá tham khảo:từ 13.100.000 đ

*Giá trên đã bao gồm VAT

5 Stars

*Thể hiện mức hiệu suất năng lượng của model.

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.31E7 false false false MUA NGAY