VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Hộp rơ le sản phẩm

Hộp rơ le

Nguồn điện Cung cấp bởi bộ phận gắn cửa
Kích thước (C x R x S) Xấp xỉ 92 x 78 x 38 mm
Trọng lượng Khoảng 130 g
Môi trường hoạt động Nhiệt độ môi trường: Khoảng 0 ℃ đến +40 ℃, Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ): lên tới 90 %
Phương pháp lắp đặt Gắn tường hoặc gắn vào thanh ray DIN
Vật liệu ngoài Nhựa ABS hãm bắt cháy