VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của CS-F28DD2E5 sản phẩm
Nguồn Điện 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz
Dàn Lạnh CS-F28DD2E5
Dàn Nóng CU-L28DBE5
Công Suất Làm Lạnh 7.10 (2.10 - 7.50) kW
24200 (7200 - 25600) Btu/h
Công Suất Sưởi Ấm 8.00 (2.20 - 8.50) kW
27300 (7500 - 29000) Btu/h
Điện áp Làm lạnh 10.7 A
Sưởi ấm 10.6 A
Công Suất Điện Làm lạnh 2.36 (0.65 - 2.45) kW
Sưởi ấm 2.34 (0.65 - 3.25) kW
Hiệu Suất EER 3.01B W/W
Hiệu suất COP 3.42B W/W
Tiêu thụ năng lượng hàng năm 1180 kW
Lưu Lượng Gió Sưởi ấm 22 m³/phút
Làm lạnh 22 m³/phút
Cột áp Sưởi ấm 69 (7) Pa (mmAq)
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) Dàn lạnh Làm lạnh 45/41 dB (A)
Sưởi ấm 43/39 dB (A)
Độ Ồn Áp Suất (Cao) Dàn nóng Làm lạnh 48 dB (A)
Sưởi ấm 50 dB (A)
Độ Ồn Nguồn (Cao) Dàn lạnh Làm lạnh 61 dB (A)
Sưởi ấm 59 dB (A)
Độ Ồn Nguồn (Cao) Dàn nóng Làm lạnh 64 dB (A)
Sưởi ấm 66 dB (A)
Kích Thước Dàn Lạnh (CxRxS) 290 x 1000+100# x 500 mm
Dàn nóng (CxRxS) 795 x 900 x 320 mm
Trọng Lượng Dàn Lạnh 35 kg
Dàn nóng 71 kg
Ống đồng Ống hơi 15.88 (5/8’') mm (inch)
Ổng lỏng 9.53 (3/8’’) mm (inch)
Chiều dài ống Chiều dài tối thiểu ~ tối đa 7.5 - 50 m
Chênh lệch độ cao (Dàn nóng cao/thấp hơn) (30) 20 m
Chiều dài không nạp tối đa 30 m
Ga bổ sung 50 g/m
Phạm vi hoạt động -5 - 43°C
(dàn nóng)*** -20 - 24°C