VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của CS-F34DD2E5 (non-inverter) sản phẩm
Nguồn Điện 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz
Dàn Lạnh CS-F34DD2E5
Dàn Nóng CU-B34DBE5
Công Suất Làm Lạnh 10.00 kW
34100 Btu/h
Công Suất Sưởi Ấm 11.20 kW
38200 Btu/h
Công Suất Điện Làm lạnh 3.88 (3.83 - 4.05) kW
Sưởi ấm 3.94 (3.86 - 4.00) kW
Hiệu Suất EER 2.58 W/W
Hiệu suất COP 2.84 W/W
Lưu Lượng Gió Làm lạnh 36 m³/phút
Sưởi ấm 36 m³/phút
Cột áp Làm lạnh 50 Pa
Sưởi ấm 69 Pa
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) Dàn lạnh Làm lạnh 49/45 dB (A)
Sưởi ấm 47/44 dB (A)
Độ Ồn Áp Suất (Cao) Dàn nóng Làm lạnh 55 dB (A)
Sưởi ấm 56 dB (A)
Kích Thước Dàn Lạnh (CxRxS) 360 x 1000+100# x 650 mm
Dàn nóng (CxRxS) 1170 x 900 x 320 mm
Trọng Lượng Dàn Lạnh 48 kg
Dàn nóng 102 kg
Ống đồng Ống hơi 15.88 (5/8’') mm (inch)
Ổng lỏng 9.52 (3/8’’) mm (inch)
Chiều dài ống Chiều dài tối thiểu ~ tối đa 7.5 - 50 m
Chênh lệch độ cao (Dàn nóng cao/thấp hơn) (30) 20 m
Chiều dài không nạp tối đa 30 m
Ga bổ sung 50 g/m
Phạm vi hoạt động -5 - 43°C
(dàn nóng)*** -10 - 24°C