VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Yếu tố tin cậy về chất lượng

Yếu tố tin cậy về chất lượng

Thiết kế chắc chắn đảm bảo rằng máy điều hòa không khí sẽ duy trì liên tục sự thoải mái trong phòng và mang đến sự vận hành tin cậy trong nhiều năm.

Panasonic mô phỏng các tình huống va chạm, rung và các điều kiện bên ngoài khác mà máy điều hòa không khí có thể gặp phải trong quá trình vận chuyển.

Máy điều hòa không khí phải duy trì sự thoải mái cho từng người trong phòng mà không làm cho người khác biết đến sự hiện diện của họ.

Panasonic tiếp tục mang đến chất lượng cao nhất với sự tác động đến môi trường thấp nhất có thể.