VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false R6NT/4B false

R6NT/4B

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

R6NT/4B

R6NT/4B

Khuyến khích sử dụng với thiết bị điện tích thấp sử dụng cho các thiết bị phổ thông như điều khiển, đồng hồ, đồ chơi.

Đóng

Chọn Màu

Sản phẩm bạn vừa xem

Sản phẩm bạn vừa xem